Kod licencyjny

Bezpośrednio po utworzeniu wersji Platformy AMODIT dla Twojej firmy, działa ona w trybie demonstracyjnym.

Oznacza to, że dostępne są wszystkie funkcjonalności, tak jak w wersji płatnej natomiast mogą występować ograniczenie ilościowe co do np liczby zakładanych spraw.

Twoja płatna instalacja może przejść w tryb demonstracyjny jeżeli:

 • skończy się okres, na który została wykupiona licencja (dostęp)
 • skończył się okres, w którym miałeś prawo do nowych wersji, a pomimo to wgrałeś nową wersję.
 • instalacja zostanie przeniesiona na inny serwer aplikacyjny (SID serwera uległ zmianie)
 • zostanie zmieniona nazwa bazy danych skojarzonej z Twoją instalacją AMODIT
 • świadomie zostanie usunięty kod licencyjny
 • zostanie wprowadzony błędny kod licencyjny

Gdzie sprawdzić kod licencyjny?

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do Ustawień systemowych, zakładka Ogólne.
 3. Odszukaj sekcję Licencja. W sekcji tej możesz odczytać aktualne parametry Twojej licencji.

Jak uzyskać kod licencyjny?

W celu uzyskania kodu licencyjnego musisz mieć wykupioną i opłaconą licencję oraz system musi być objęty aktualnym maintenance.

Skontaktuj się z Astrafox lub Partnerem Astrafox w celu ustalenia szczegółów.

Jeżeli spełniasz warunki do uzyskania kodu licencyjnego, to prześlij mailem do Astrafox lub Partnera Astrafox następujące informacje z Twojej instalacji:

 • SID serwera
 • Nazwa bazy danych

WAŻNE: Chodzi o informacje podkreślone na czerwono na poniższym ekranie, znajdujące się powyżej pola Kod licencyjny. Z pewnością u Ciebie będą miały inne wartości niż na poniższym przykładzie.

Aktualizacja kodu licencyjnego

Jeżeli otrzymałeś np mailem nowy kod licencyjny, to należy go wgrać w Ustawieniach systemowych.

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do Ustawień systemowych, zakładka Ogólne.
 3. Odszukaj sekcję Licencja i w niej pole Kod licencyjny
 4. Zaznacz ciąg znaków w tym polu, skopiuj „stary” kod licencyjny i zapisz go np w „Notatniku”, abyś w razie problemów z nowym kluczem, mógł wrócić do poprzedniej wersji klucza.
 5. Przekopiuj otrzymany kod licencyjny, który będzie ciągiem znaków. Ważne jest, abyś skopiował cały ciąg znaków do pola Kod licencyjny.
 6. Zapisz zmiany.
 7. Sprawdź czy nowy klucza zadziałał.
  1. Jeżeli został wprowadzony prawidłowy kod, to poniżej pola Kod licencyjny,  w „Dane licencji” będziesz widział parametry swojej licencji.
  2. Jeżeli został wprowadzony błędny kod, to będzie oznaczone to czerwonym komunikatem podobnym do przedstawionego na poniższym ekranie. Sprawdź czy skopiowane zostały wszystkie znaki z przesłanego klucza i nic poza tymi znakami. Jeżeli nadal nowy klucz nie działa, to wróć do „starego” klucza, który skopiowałeś do Notatnika (Patrz  pkt 4 )

 

Kod licencyjny na wiele serwerów

Jeżeli instalacja AMODIT obejmuje dwa serwery aplikacyjne działające na jednej bazie danych, to potrzebny jest jeden wspólny kod licencyjny dla obu serwerów. Taka sytuacja wystąpi gdy jeden serwer służy do logowania za pomocą loginu i hasła (logowanie forms), a drugi do logowania z wykorzystaniem konta domenowego (logowanie windows). Oba serwery dają dostęp do tej samej bazy danych, czyli do tych samych spraw, jednakże stanowią odrębne instalacje.

W takim przypadku należy w kluczu licencyjnym uwzględnić SID obu serwerów i oddzielić je przecinkiem np.:

S-1-5-21-7277550696-2217405236-572606712,S-1-5-21-4155231116-2537098603-2407399054

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?