Print

NextNumber()

UWAGA! Funkcja NextNumber() jest uważana za przestarzałą i nie powinno się jej używać. W zamian należy korzystać z funkcji RegisterNextNumber() i/lub FindAndRegisterNextNumber().

Zastosowanie

Funkcja zwraca ciąg znaków odpowiadających następnej liczbie obliczonej wg określonego wzorca.

Wzór oparty jest na istniejących polach na formularzu. Funkcja znajduje maksymalną wartość pola i zwiększa ją o 1.

Składnia

NextNumber(fieldName,pattern,startIndex,length);

Argumenty

  • fieldName – (String) nazwa pola zawierającego wartość, która ma zostać zwiększona;
  • pattern – (String) wzorzec, wg którego będzie ustalana następna wartość;
  • startIndex – (Decimal) indeks zerowy, określający pozycję we wzorcu, w którym rozpoczyna się miejsce dla wstawienia zwiększanej wartości;
  • length – (Decimal) liczba cyfr numeru.

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca String.
Zwraca tekst, w którym liczba dopasowana do wzorca została zwiększona.

Przykłady

Przykład 1

W tym przykładzie pole „Numer delegacji” zawierają wartości takie jak „DEL-1234/2019”. Przy danym wzorze „1234” to kolejny numer delegacji w danym roku. Numer jest interpretowany jako liczba, która ma zostać zwiększona.

Zakładamy, że istnieje pole typu data o nazwie „Data wniosku”. Rok z tej daty ma być częścią wzoru dla określania kolejnego numeru delegacji.

Pole „Numer delegacji” jest polem tekstowym.

Wzorzec będzie miał postać DEL-____/YYYY, gdzie YYYY to rok wniosku delegacji. Podkreślenia _ oznaczają miejsce na zwiększający się numer. Cztery miejsca oznaczają, że będzie można nadać numery od 0001 do 9999 w danym roku.

[Numer delegacji] = NextNumber("Numer delegacji","DEL-____/" +DatePart("year",[Data wniosku]),4,4);

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?