Print

Interfejs systemu AMODIT – część 5, użytkownicy

Moduł zarządzania listą użytkowników [2] (na poniższym obrazku) dostępny jest w prawym górnym rogu po wybraniu ikony trybiku [1], umożliwiającej przejście do modułów systemowych.

UWAGA! Zarządzanie listą użytkowników jest dostępne dla osób posiadających uprawnienia administratora systemu lub zarządzania użytkownikami i grupami. Zwykli użytkownicy, nie będący w jednej ze wspomnianych ról, będą mieli dostęp do listy użytkowników w zależności od konfiguracji ustawień systemowych opisanych m.in. w tym artykule Parametry „User Profile Access” i „Manager Profile Access” lub wartości parametru systemowego Ustawienia systemowe -> Interfejs użytkownika -> Pokaż\ukryj przyciski -> „Hide link to users and groups lists for non administrators”.

Poszczególne elementy modułu zarządzania użytkownikami są następujące:

  • [3] Lista użytkowników. Kliknięcie na wiersz spowoduje otworzenie okna profilu wybranego użytkownika.
  • [4] Belka z wyszukiwarką i zakładkami filtrującymi listę użytkowników.
  • [5] Przycisk, po kliknięciu którego rozwija się menu z opcjami dodania nowego użytkownika albo zaproszenia kilku użytkowników do założenia sobie konta w AMODIT indywidualnie.
  • [6] W lewym panelu wyświetlane jest okno struktury organizacyjnej, o ile została zdefiniowana. Kliknięcie na węzeł struktury powoduje przefiltrowanie listy użytkowników dla wskazanego departamentu.
  • [7] Przycisk zarządzania strukturą organizacyjną (otwiera się nowe okno).
  • [8] Przycisk i prawy panel konfiguracji zakresu wyświetlanych kolumn (atrybutów profili użytkowników) na liście.

Artykuły powiązane:

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?