Print

Integracja z usługą e-Doręczenia Poczty Polskiej

Wprowadzenie

Wydanie 231231 systemu AMODIT wprowadza kolejny mechanizm integracji – tym razem z usługą „e-Doręczenia„, świadczoną przez Pocztę Polską. Mechanizmy tej integracji umożliwiają rozszerzenie procesów obsługi korespondencji wychodzącej lub przychodzącej o rejestrowanie doręczenia elektronicznego, a co za tym idzie, wspierają prowadzenie wiążącej, elektronicznej korespondencji. Oznacza to, że zamiast tradycyjnego papierowego listu, pismo zostanie przesłane w formie cyfrowej na adres do doręczeń elektronicznych (ADE), w przypadku komunikacji z podmiotami publicznymi za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), natomiast w komunikacji pomiędzy podmiotami niepublicznymi kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Q-Doręczenia).

Założenia dla mechanizmu integracji z e-Doręczeniami

 1. Celem integracji jest możliwość realizacji w systemie AMODIT funkcjonalności skrzynki odbiorczo-nadawczej e-Doręczeń (PURDE/PUH/Q-Doręczenia), czyli innymi słowy zarządzanie korespondencją elektroniczną pochodzącą ze wspomnianego systemu zewnętrznego.
  Omawiana funkcjonalność jest realizowana za pomocą wbudowanych w AMODIT mechanizmów:

  1. Wiadomości funkcjonują jako sprawy,
  2. Procesy są skonfigurowane pod odbiór/wysyłkę wiadomości,
  3. Dedykowany job oraz reguły ręczne i procesu inicjują pożądaną aktywność klienta skrzynki.
  4. Raporty odwzorowują typowe foldery skrzynki tj. ODEBRANE, WYSŁANE, ROBOCZE.
 2. Skrzynki e-Doręczeń są rejestrowane w systemie AMODIT z poziomu ustawień procesu. Jeden proces może obsługiwać wiele skrzynek. Konfigurować można m.in. standardowe dane wymagane do rejestracji skrzynki oraz parametry wykorzystywane w obiegu dokumentów (właściciel oraz etap nowo tworzonej sprawy reprezentującej wiadomości odebrane).
 3. W ramach integracji dodano nową grupę parametrów w ustawieniach procesu służąca do konfiguracji integracji z e-Doręczeniami. Wspomniana grupa zawiera następujące elementy UI:
  1. Pole zawierające JSON z mapowaniem elementów składowych wiadomości na pola na formularzu danego procesu.
  2. Listę zarejestrowanych w danym procesie skrzynek z funkcjonalnością pozwalającą na dodawanie, edytowanie i usuwanie wspomnianych skrzynek.
 4. Integracja polega w dużej mierze na przygotowaniu dedykowanych funkcji reguł oraz ustawienie joba do synchronizacji odbieranych wiadomości, co pozwala na dostarczenie mechanizmu do zarządzania wiadomościami z systemu e-Doręczenia z poziomu systemu AMODIT.
 5. Na potrzeby integracji powstały w bazie AMODIT dwie nowe tabele:
  1. Pierwsza do zapisywania danych wiadomości oraz powiązania spraw AMODIT z wiadomościami.
  2. Druga do zapisywania informacji o dowodach wraz z przechowywaniem pliku dowodu.

Artykuły powiązane:

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?