Print

Wyłączenie rejestrowania wpisów w tabeli usermail

Wprowadzenie

Od wydań 240331 i 240630 systemu AMODIT wprowadzona została możliwość wyłączenia rejestrowania w tabeli [usermail] zdarzeń powiązanych z czynnościami wykonywanymi na sprawie. Podyktowane to było względami wydajnościowymi. Okazało się, że jeśli we wspomnianej tabeli w bazie danych systemu AMODIT znajduje się duża ilość wpisów, to możliwy staje się spadek ogólnej wydajności systemu.

Lista zdarzeń rejestrowanych w tabeli [usermail]

Tabela [usermail] w bazie danych systemu AMODIT przechowuje treści maili (powiadomień) wysyłanych do użytkowników, a związanych z następującymi zdarzeniami/czynnościami wykonywanymi przez użytkowników na sprawach:

Kod zdarzenia Czego dotyczy
CASE_CHANGED Zmiana na sprawie.
CASE_ATTACHMENT Dodany załącznik na sprawie.
CASE_COMMENT Dodany komentarz na sprawie.
CASE_DEPUTY_FORWARDED Sprawa przekazana przez zastępcę.
PRC_FIELD Dodane pole do procesu (obecnie nie używane).
PRC_STAGE Dodany etap do procesu (obecnie nie używane).
SIGNATURE_REQUEST Prośba o podpis wysyłana do zastępcy.
CASE_FORWARDED Sprawa przekazana.
CASE_INFO Różne inne zdarzenia na sprawie, np. zdarzenia dotyczące podpisywania lub akceptacji, zamknięcie sprawy.

Jak wyłączyć rejestrowanie zdarzeń w tabeli [usermail]

Wyłączenia rejestrowania zdarzeń w tabeli [usermail] dokonuje się poprzez zatrzymanie zadania UserNotifications ([3] na poniższym obrazku), znajdującego się na liście zadań ([2]) w ustawieniach systemowych ([1]).

UWAGA! Wyłączenie rejestrowania zdarzeń w tabeli [usermail] spowoduje to, że użytkownicy przestaną otrzymywać powiadomienia mailowe dotyczące wspomnianych wcześniej zdarzeń. A w przypadku ponownego włączenia zadania użytkownicy również nie otrzymają zaległych powiadomień, gdyż nie były rejestrowane.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?