Print

Blokada edycji sekcji 3- lub 4-kolumnowych w edytorze graficznym formularza

Wprowadzenie

Od wydań 240331 i 240630 podczas zmiany konfiguracji procesu w edytorze graficznym formularza zablokowana jest możliwość edycji sekcji 3- lub 4-kolumnowych i nic nie jest z nich usuwane. Informacja o tej blokadzie pojawia się w stosownym komunikacie.

Opis problemu

Dla potrzeb opisania problemu przyjmijmy, że w systemie AMODIT istnieje sprawa z dwoma sekcjami 3- i 4-kolumnową.

We wcześniejszych wydaniach systemu AMODIT (przed wydaniami 240331 i 240630) istniał poważny problem z edycją takich sekcji w graficznym edytorze formularza. Otóż po wejściu do trybu graficznego edycji formularza (patrz poniższy obrazek) definicje pól z takich sekcji były usuwane, a tym samym również dane wprowadzone w sprawach w polach znajdujących się w takich sekcjach.

Rozwiązanie problemu

Od wydań 240331 i 240630 po wejściu do graficznego edytora formularza edycja sekcji 3- lub 4-kolumnowych została zablokowana. Pojawia się stosowny komunikat o treści:

Ostrzeżenie. Niektóre sekcje używają widoku z więcej niż dwoma kolumnami. Ich edycja jest zablokowana, ponieważ funkcja nie jest jeszcze obsługiwana w edytorze graficznym.

Po zamknięciu okna komunikatu sekcje z 3 lub 4 kolumnami nie są edytowalne. Nie są wyświetlane również pola w tych sekcjach. Co jednak nie oznacza, że pola, a tym samym wprowadzone w nich dane, zostały usunięte. Pola są widoczne, a ich konfiguracja pozostaje możliwa z poziomu standardowego tabelarycznego edytora formularza.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?