Wirtualizacja serwerów

Wiele organizacji korzysta z wirtualizacji serwerów w celu maksymalizacji wykorzystania sprzętu i zmniejszenia kosztów.

W celu zapewnienia dobrej wydajności w każdym środowisku serwerów zwirtualizowanych, administratorzy muszą uważać, aby przydzielić odpowiednie zasoby do maszyn wirtualnych.

Licencje AMODIT nie wprowadzają ograniczeń dla przenoszenia maszyn wirtualnych z jednej platformy sprzętowej na inną.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?