GetExcelData()

Szczegółowy opis zasad działania funkcji reguł GetExcelData() wraz z przykładami użycia został przedstawiony w tym dokumencie Funkcja GetExcelData()


Funkcjonalność dostępna od wersji 220630 systemu AMODIT.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?