FieldIsNotRequired

Zastosowanie

Oznacza wskazane pola jako niewymagane. Jest przeciwieństwem funkcji FieldIsRequired()

Składnia

FieldIsNotRequired("fieldName");

Argumenty

  • fieldName – (String) nazwa pola, które ma być oznaczone jako niewymagane.

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zawsze zwraca true.

Przykłady

Przykład 1:

Jeżeli wartość w polu 'Liczba sztuk’ jest większa od 0, oznacza pole 'Cena” jako wymagane, a w przeciwnym wypadku oznacza to pole jako niewymagane.

if([Liczba sztuk] >= 0)
{
   FieldIsRequired("Cena");
}
else
{
   FieldIsNotRequired("Cena");
}

 

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?