AddUserToRole

Zastosowanie

Powoduje przypisanie użytkownikowi dynamicznego uprawnienia do sprawy, bez wysyłania maila do użytkownika.

Efekt przydzielenia tego uprawnienia dla użytkownika jest analogiczny jak opisano w artykule Pole DW. Uprawnienie to, w odróżnieniu od uprawnienia cc, nie ulega skasowaniu przy przesyłaniu sprawy dalej i ustawionych opcjach czyszczenia Pola DW w ustawieniach procedury. Oznacza to, że trwa ono tak długo, aż nie zostanie użyta funkcja RemoveUserFromRole z takim samym atrybutem jaki użyto przy wywołaniu funkcji AddUserToRole.

Składnia

AddUserToRole( "user", "cc|contributor|reader|forbidden" );

Argumenty

  • „user” – Login użytkownika, któremu ma być nadane uprawnienie.
  • „cc|contributor|reader|forbidden” – nazwa uprawnienia:
    • cc – uprawnienie powoduje dodanie użytkownika do Pola DW (do wiadomości). Użytkownik będzie miał dostęp do sprawy w trybie „do odczytu”. Efekt dodania do pola DW opisano w artykule Pole DW.
    • contribiutor – uprawnienie powoduje dodanie użytkownika do Pola Wsp. (Współpracownicy). Użytkownik będzie miał dostęp do sprawy w trybie edycji. Efekt dodania do pola DW opisano w artykule Pole DW
    • reader – uprawnienie powodujące nadanie użytkownikowi uprawnienia do odczytu, ale bez dodawania go do pola DW.
    • forbidden – uprawnienie powodujące zablokowanie dostępu do sprawy bez względu na to jakie inne uprawnienia dynamiczne zostały przydzielone wcześniej.

Elementy powiązane:

Przykłady

Przykład 1:

AddUserToRole("test1" "cc");

Powoduje nadanie użytkownikowi o loginie test1 uprawnienia do odczytu. Użytkownik zostanie dodany do pola DW w sprawie. Sprawę będzie widział na liście WSZYSTKIE.

Przykład 2:

AddUserToRole("test2" "contributor");

Powoduje nadanie  użytkownikowi o loginie test2 uprawnienia do edycji. Użytkownik zostanie dodany do pola Wsp. w sprawie. Sprawę będzie widziała na liście DO WYKONANIA.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?