Print

Synchronizacja z Active Directory

Wprowadzenie

Użytkownicy w AMODIT mogą być zsynchronizowani z użytkownikami z Active Directory. W takim przypadku logowanie do AMODIT będzie odbywało się przy pomocy loginu i hasła używanego przez użytkownika do logowania w domenie.

Dane użytkownika mogą zostać pobrane z Active Directory na dwa sposoby:

 1. Pojedynczo dla każdego użytkownika
 2. Zbiorczo dla grupy użytkowników.

Dane o użytkownikach są w AMODIT cyklicznie synchronizowane i w zależności od ustawień odpowiednio aktualizowane w tym również dezaktywowane.

UWAGA! Od strony techniczno – konfiguracyjnej komponenty systemu AMODIT, a dokładnie pula aplikacji webowej AMODIT i usługa Windows AMODAsynchronousService, muszą być uruchomione na koncie użytkownika domenowego. Chodzi o to, aby ten użytkownik miał możliwość odczytania danych z obiektów w Active Directory.

Aby możliwe było synchronizowanie użytkowników z AD, niezbędne jest skonfigurowanie AMODIT w tym zakresie:

 1. Ustawienia domeny
  • Ustawienia systemowe->Ogólne->Uwierzytelnienia->DomainName – wpisać nazwę domeny
  • Ustawienia systemowe->Ogólne->Uwierzytelnienia->AllowDomainUsers – zaznaczyć
 2. Włączenie synchronizacji z AD
  • Ustawienia systemowe->Ogólne->Active Directory->SynchronizeUsersWithAD – zaznaczyć
  • Ustawienia systemowe->Ogólne->Active Directory->EnableDisableUsersFromAD – jeżeli chcemy, aby wyłączony użytkownik w AD był jednocześnie wyłączony w AMODIT, to należy zaznaczyć tę opcję.
 3. Wskazanie, które informacje mają być synchronizowane:
  • Ustawienia systemowe->Ogólne->Active Directory

Należy również pamiętać, że synchronizacja z AD następuje cyklicznie zgodnie z ustawieniami w Zadaniach (Menu główne->Ustawienia systemowe->Zadania->SynchronizeWithAD)

Założenie konta w AMODIT na podstawie konta w AD

W celu założenia w AMODIT nowego konta użytkownika na podstawie konta z AD należy:

 1. Przejść Menu główne->Użytkownicy->Dodaj użytkownika.
 2. Jeżeli włączona jest opcja synchronizacji z AD, to dostępne jest pole „Użytkownik z Active Directory”. Jeżeli tego pola nie widać na powyższym formularzu, oznacza to, że nie jest jeszcze skonfigurowana opcja synchronizacji z AD.
 3. Zaznaczyć pole „Użytkownik z Active Directory”.
 4. W polu „Nazwa użytkownika” wpisać nazwę konta (login) użytkownika w AD.
 5. Jeżeli użytkownik nie zostanie odnaleziony w AD, to zostanie wyświetlony stosowny komunikat i należy poprawić nazwę użytkownika lub sprawdzić, czy rzeczywiście taki użytkownik jest założony w AD.
 6. Jeżeli użytkownik zostanie odnaleziony w AD, to zostaną wypełnione pozostałe pola. W takim przypadku można kliknąć „Załóż konto”, co spowoduje założenie konta w AMODIT. Konto takie będzie automatycznie synchronizowane z AD.

Założenie i synchronizowanie kont użytkowników na podstawie grupy

Jeżeli chcemy założyć wiele kont na podstawie kont w AD, to można to zrobić za pomocą Grup.

W tym celu:

 1. Konta, które po stronie AD chcemy synchronizować z AMODIT, należy przydzielić do grupy w Active Directory np. „AmoditUsers”.
 2.  W AMODIT należy założyć grupę o dowolnej nazwie np. „ADtest”.
 3. Przejść do ustawień grupy [1] (na poniższym obrazku).
 4. Na zakładce „Synchronizacja” [2] wybrać opcję „Lista członków grupy będzie synchronizowana z grupą w Active Directory” [3].
 5. Wpisać rozdzielone przecinkiem nazwy grup w AD [4], które będą synchronizowane z edytowaną grupą w AMODIT. W naszym przykładzie jest to nazwa „AmoditUsers”. Jeżeli nie zostanie podana żadna nazwa grupy, to domyślnie będzie szukana w AD grupa o nazwie „AMODIT”.

Jeżeli z jakiś powodów wymagana jest natychmiastowa, ponowna synchronizacja z AD, to można skorzystać z opcji „Synchronizuj teraz” [5].

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?