Print

ShowMessage

Zastosowanie

Funkcja wyświetla komunikat. Istnieją dwa typy komunikatów. Komunikat o błędzie oraz komunikat zwykły, informacyjny.

 

 

Użyta w ShowMessage(1,”….”) ShowMessage(2,”….”)
Regule ręcznej

Wyświetli komunikat po kliknięciu w przycisk tej reguły ręcznej, w której została użyta.

Jeżeli przycisk reguły jest wyświetlany na liście spraw „Do wykonania” i naciśnięto go w tym miejscu, to komunikat również zostanie wyświetlony

Wyświetli komunikat po kliknięciu w przycisk tej reguły ręcznej, w której została użyta.

Jeżeli przycisk reguły jest wyświetlany na liście spraw „Do wykonania” i naciśnięto go w tym miejscu, to komunikat również zostanie wyświetlony

Regule automatycznej Wyświetli komunikat w przypadku:

 • naciśnięcia „Zapisz” sprawę
 • naciśnięcia „Usuń” sprawę
 • naciśnięcia „Zamknij sprawę”
 • naciśnięcia „Prześlij dalej”
 • naciśnięcia przycisku jakiejś reguły ręcznej.

Nie wyświetli komunikatu:

 • przy wejściu (otwarciu) sprawy
 • przy zmianie wartości w polach formularza, nawet gdy reguła ma ustawioną opcję „uruchamiaj w trakcie edycji”
Wyświetli komunikat w przypadku

 • przy wejściu (otwarciu) sprawy
 • naciśnięcia „Zapisz” sprawę
 • naciśnięcia „Usuń” sprawę
 • naciśnięcia „Zamknij sprawę”
 • naciśnięcia „Prześlij dalej”
 • naciśnięcia przycisku jakiejś reguły ręcznej.

Nie wyświetli komunikatu w przypadku

 • przy zmianie wartości w polach formularza, nawet gdy reguła ma ustawioną opcję „uruchamiaj w trakcie edycji”
Regule okresowa Nie wyświetla żadnych komunikatów, bo reguły okresowe wykonują się na serwerze bez udziału użytkownika. Nie wyświetla żadnych komunikatów, bo reguły okresowe wykonują się na serwerze bez udziału użytkownika.
Regule tabeli Wyświetli komunikat w przypadku:

 • naciśnięcia „Zapisz” sprawę
 • naciśnięcia „Usuń” sprawę
 • naciśnięcia „Zamknij sprawę”
 • naciśnięcia „Prześlij dalej”
 • naciśnięcia przycisku jakiejś reguły ręcznej.

Nie wyświetli komunikatu przy wejściu (otwarciu) sprawy.

Wyświetli komunikat w przypadku:

 • naciśnięcia „Zapisz” sprawę
 • naciśnięcia „Usuń” sprawę
 • naciśnięcia „Zamknij sprawę”
 • naciśnięcia „Prześlij dalej”
 • naciśnięcia przycisku jakiejś reguły ręcznej.

Nie wyświetli komunikatu przy wejściu (otwarciu) sprawy.

Składnia

ShowMessage("type","message");

Argumenty

 • type – (Decimal) Typ komunikatu. Przyjmuje wartości  1 – komunikat o błędzie,  2 – komunikat informacyjny
 • message – (String) Treść komunikatu

Zwracana wartość

Funkcja zwraca tekst.
Zwraca treść komunikatu wyświetloną użytkownikowi.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1

Wyświetlanie wielu komunikatów informacyjnych z poziomu reguły ręcznej.

Należy pamiętać, że użycie ShowMessage z argumentem 2 w regułach automatycznych nie będzie miało żadnego efektu. Komunikat nie wyświetli

ShowMessage(2,"To jest komunikat informacyjny nr 1")
ShowMessage(2,"To jest komunikat informacyjny nr 2")

Przykład 2

Wyświetlanie komunikatu o błędzie w regule ręcznej

ShowMessage(1,"To jest komunikat o błędzie")

Funkcja użyta z argumentem 1:

 • wyświetli komunikat o podanej treści,
 • nie wykona działań związanych ze zmianą etapu zdefiniowanych dla tej reguły,
 • spowoduje, że sprawa nie zostanie zapisana,
 • spowoduje, że użytkownik pozostanie na formularzu sprawy, czyli nie wróci na listę spraw.
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?