Integracja z bazą VIES (Potwierdzenie numeru VAT)

AMODIT umożliwia sprawdzenie numeru VAT podatnika w bazie VIES.

W dowolnym momencie, dowolnego procesu można wywołać funkcję CheckVATID, która sprawdza czy podany numer VAT (NIP) jest poprawny w rozumieniu bazy VIES.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?