Print

Split payment – płatność podzielona

Informacje ogólne

Podzielona płatność została wdrożona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Split payment ma miejsce wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B (firma – firma).

Płatność podzielona polega na przelaniu kwoty zobowiązania na dwa rachunki bankowe odbiorcy.

wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób);
VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Przy czym specjalny rachunek VAT odbiorcy nie musi być nam znany, ponieważ to bank dokona przelewu na odpowiedni, powiązany rachunek VAT.

Split payment w AMODIT

W module Generator Paczki Przelewów Bankowych, istnieje możliwość umieszczenia przelewu zgodnie z zasadami płatności podzielonej. Używamy do tego celu tej samej funkcji, której używamy do zwykłych przelewów czyli AddTransfer().

Podajemy te same parametry co do zwykłego przelewu oraz dodatkowo kwotę VAT oraz NIP odbiorcy.

AddTransfer([Zlecający],[Adres zlecającego], [Nazwa odbiorcy], [Adres odbiorcy] , [Konto bankowe odbiorcy], [Kwota brutto], [Planowana data płatności], [Opis płatności],"","",[VAT],[NIP odbiorcy])

Tak jak dla zwykłego przelewu, tak i tu podajemy całą kwotę brutto (szósty parametr), a w przedostatnim parametrze samą kwotę VAT’u,

Jaka jest różnica we wpisie w pliku transferu dla zwykłego przelewu i przelewu split payment dla kwoty brutto = 12300 zł

 

 

Zwykły 110,20220128,1230000,11401140,0,”49114011403073730290134581″,”21114010235811601482272264″,”Astrafox – test||00-000 Warszawa Poloneza 93|”,”Testowa SA|||”,0,11401023,”Do faktury nr 12|||„,””,””,”51
Split payment 110,20220128,1230000,11401140,0,”49114011403073730290134581″,”21114010235811601482272264″,”Astrafox – test||00-000 Warszawa Poloneza 93|”,”Testowa SA|||”,0,11401023,”/VAT/2300.00/IDC/8478666349/INV/Do|faktury nr 12||„,””,””,”53

 

 

Użyte numery kont bankowych, nazwa, adres oraz NIP odbiorcy są jedynie wygenerowanymi losowo przykładami.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?