Print

CreateCase

Zastosowanie

Funkcja pozwala utworzyć nową sprawę w określonym procesie.

Składnia

CreateCase("procesName");
CreateCase("procesName", "stageName");
CreateCase("procesName", "stageName", "caseTitle");
CreateCase("procesName", "stageName", "caseTitle", "setConnected");
CreateCase("procesName", "stageName", "caseTitle", "setConnected", "owner");

Argumenty

  • procesName – (String) nazwa procesu w ramach którego ma być utworzona nowa sprawa.
  • stageName – (String) [Optional] nazwa etapu w procesie, który ma być użyty jako startowy.
  • caseTitle – (String) [Optional] tytuł sprawy .
  • setConnected – (Boolean) [Optional] Jeśli  true, to nowo utworzona sprawa będzie połączona z bieżącą sprawą.
  • owner – (String) [Optional] Użytkownik do którego sprawa zostanie przypisana.

Return value

Zwraca liczbę.
Zwraca identyfikator nowo utworzonej sprawy.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

Tworzy nową sprawę w procesie „Obieg faktur”. Sprawa będzie dostępna na etapie „Rejestracja”, a tytuł sprawy będzie zawierał nazwę klienta dostępną w polu [Nazwa klienta] bieżącej sprawy. Identyfikator nowo utworzonej sprawy zapamiętany jest w caseId. Identyfikator zostaje użyty w funkcji Set, w celu ustawienia wartości w polu „Adres klienta”.

caseId = CreateCase("Obieg faktur", "Rejestracja",[Nazwa klienta]);
Set(caseId, "Adres klienta",[Adres klienta]);

Przykład 2:

Tworzy nową sprawę w procesie „Rejestr umów”. Sprawa będzie dostępna na etapie „Rejestracja”. Tytuł sprawy będzie ustawiony na domyślny. Sprawa będzie powiązana z bieżącą sprawą. Właścicielem sprawy będzie osoba o loginie „jkowalski”.Identyfikator nowo utworzonej sprawy zapamiętany jest w caseId.

caseId = CreateCase("Rejestr umów", "Rejestracja","",true,"jkowalski");
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?