Print

Reguły tabeli

Wiersze w tabeli na formularzu, to z technicznego punktu widzenia, odrębne sprawy. Mają wspólnego „rodzica” czyli sprawę, w której umieszczono tabelę. Należy mieć to na uwadze przy tworzeniu reguł.

Jaki jest zakres działania reguły automatycznej?

Reguła automatyczna dla formularza głównego (to jest bardzo ważne stwierdzenie), odnosi się do pól na formularzu głównym. W pewnych szczególnych momentach można z treści reguły dla formularza głównego odnieść się do pól z tabeli np poprzez użycie Get, Set, foreachrow itp. Jednakże jest wiele sytuacji, w których trzeba wykonać regułę w kontekście każdego wiersza w tabeli i nie wystarcza użycie pętli foreachrow.

Jaki jest zakres działania reguły tabeli?

Reguła tabeli działa w kontekście każdego wiersza tabeli i jest wywoływana po kolei dla każdego wiersza odrębnie. Przykład W tabeli mamy pola Cena, Ilość, Wartość i chcemy aby system automatycznie wyliczał „Wartość” jako iloczyn ceny i ilości. W tym celu należy zdefiniować regułę tabeli o treści

[Wartość] = [Cena] * [Ilość]

Uwagi

  • Jak widać nie trzeba używać żadnej pętli. Ta reguła będzie wykonywana dla każdego wiersza tabeli i spowoduje wyliczenie wartości w każdym wierszu.
  • W regule tabeli można używać warunku if. Użycie warunku if będzie odnosiło się do każdego wiersza odrębnie. Przykładowo if ([Cena] > 10) {….} spowoduje wykonanie działań tylko dla przypadków gdy cena będzie większa od 10.
  • Funkcje DisableRow(), EnableRow() mogą być wywołane wyłącznie w ramach reguły tabeli, bo poza tym typem reguły nie mają sensu.

Gdzie definiuje się reguły tabeli?

Aby zdefiniować lub edytować regułę tabeli należy przejść do definicji procesu, a następnie:

  1. Kliknąć na zakładkę „FORMULARZ”
  2. W górnej części zamiast „Formularz główny” wybrać tabelę dla której chcemy zdefiniować/modyfikować regułę tabeli.
  3. Obok wybranej nazwy tabeli pojawi się przycisk „Reguła tabeli”

Zobacz film  

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?