Print

Użytkownicy

W AMODIT występuje kilka typów użytkowników. Niektóre typy wymagają licencji, inne nie.

Użytkownicy wewnętrzni

To podstawowy typ użytkownika. Wymaga licencji dla każdej osoby, która ma logować się do systemu. Nie ma znaczenia jakiego typu działania będzie ta osoba wykonywała. Może  być administratorem  albo zwykłym użytkownikiem, który uczestniczy w jednym lub wielu procesach.

Wyjątek stanowią konta serwisowe pracowników Astrafox, które nie są wliczane do licencji.

Użytkownicy zewnętrzni

To użytkownicy przypisani do tzw. organizacji zewnętrznych. Organizacją zewnętrzną nazywamy firmy/kontrahentów/partnerów z którymi współpracuje klient używający AMODITA i chce dać im dostęp do niektórych spraw w AMODIT aby mogli uczestniczyć w procesie. Przykładowo mogą zgłaszać reklamacje, które później są procesowane w ramach firmy, a użytkownik zewnętrzny ma dostęp do statusu jego sprawy, może dodawać komentarze itp.

Zobacz 

Użytkownicy zewnętrzni wymagają licencji. Licencja jest odrębną licencją, niezależną od licencji dla użytkowników wewnętrznych.

Użytkownicy tymczasowi

To użytkownicy, którzy otrzymują dostęp chwilowy, tymczasowy. Dostęp nie wymaga posiadania konta w AMODIT. Użytkowni tymczasowy loguje się za pomocą jednorazowego kodu (OTP) i ma dostęp tylko i wyłącznie do jednej sprawy na określonym etapie w określonym przedziale czasowym. Po zmianie etapu lub zakończeniu okresu ,w którym dostęp był udzielony,  dostęp jest odbierany.  Zobacz Dostęp tymczasowy

Użytkownicy tymczasowi nie wymagają licencji.

Użytkownicy systemowi

To konto użytkownika wewnętrznego, służące głównie do logowania się poprzez API do AMODIT. Konto takie zakłada administrator, nadaje mu hasło i tych parametrów używa przy logowaniu się do AMODIT poprzez API.

Jednakże ten typ konta wykorzystywany jest również w procesach, w których użytkownik nie musi się logować ale muszą być obsługiwane jego sprawy. Przykładowo przełożony, mający konto w AMODIT, inicjuje sprawę wniosek urlopowy dla pracownika (pracownik ma konto „systemowe”). Może go wybrać z listy i przekazać wniosek do kadr. Pracownik nie bierze udziału w procesie i niczego nie akceptuje, ale jego sprawa jest rozpatrywana.

Za pomocą tego konta:

  • nie można zalogować się do AMODIT poprzez formularz logowania , ani przez logowanie zintegrowane (AD)
  • można logować się przez API.

Konto może być wykorzystywane w procesach jednak z poniższymi ograniczeniami:

  • użytkownik jest pokazywany w polu użytkownik (opcjonalnie)
  • użytkownik nie jest pokazywany w polach Współpracownicy, Obserwatorzy, w polu wyboru przy przesyłaniu dalej (przekazywanie swobodne)

Można przekazać sprawę na użytkownika systemowego. Spowoduje to, że nikt nie będzie miał tej sprawy na liście „Do wykonania”, bo na to konto nie można się zalogować. Jednakże sprawa będzie widoczna na liście spraw Wszystkie albo Zamknięte oraz oczywiście w raportach. Przykładowo można przesłać aktywną umowę na konto użytkownika systemowego, którego nazwiemy np „archiwum” i umowy będą przechowywane w AMODIT jako przypisane do tego użytkownika.

Konto nie wymaga licencji

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?