Print

Aktualizowanie Platformy AMODIT

Uwaga! Nie przeprowadzaj procedury aktualizacji jeżeli data wygaśnięcia update lub data wygaśnięcia licencji są wcześniejsze niż aktualna data.

Nie przeprowadzaj aktualizacji jeżeli wersja, którą posiadasz nie zawierała zabezpieczeń licencyjnych. Po aktualizacji konieczne będzie wgranie klucza licencyjnego.

W takich przypadkach zablokowana zostanie możliwość pracy w Platformie do czasu wprowadzenia nowego, aktualnego  klucza licencyjnego, co może wiązać się z koniecznością odpłatnego nabycia uprawnień u producenta lub partnera producenta.

Czynności dla posiadaczy wersji wcześniejszych niż 2.6.0

Jeżeli używasz wersji wcześniejszej niż 2.6.0 (zobacz gdzie znaleźć oznaczenie wersji) – skontaktuj się z producentem lub partnerem producenta, od którego nabyłeś licencje w celu uzgodnienia procedury aktualizacji. Będziesz potrzebował klucza licencyjnego aby móc korzystać z Platformy AMODIT.

Czynności dla posiadaczy wersji od 2.6.0 do 2.9.1 oraz od 2016.0001 do 2016.0004

Od wersji 2016.0004 Amodit wykorzystuje .NET Framework 4.5.2.

Wykonaj aktualizację wg opisu na stronie Aktualizacja Platformy AMODIT i .NET FRAMEWORK.

Podczas aktualizacji należy brać pod uwagę zalecenia opisane poniżej.

Ostateczna kontrola przed aktualizacją

Przed przystąpieniem do aktualizacji sprawdź

 1. czy konieczne jest wykonanie czynności opisanych wyżej.
 2. Czy w Twoim środowisku IT była wykonywana integracja z systemami zewnętrznymi polegająca na wykonaniu dedykowanych do tego celu aplikacji, interfejsów API, usług WebService lub w inny niestandardowy sposób zintegrowano się z Twoimi systemami dziedzinowymi? Jeżeli tak było, to musisz mieć świadomość wpływu aktualizacji na elementy związane z integracją np zapisy w web.config, usługi webservice itp. Nie wykonuj aktualizacji jeżeli nie wiesz jaki to będzie miało wpływ na integrację z systemami dziedzinowymi. Aktualizacja może doprowadzić do sytuacji, w której pewne funkcje np eksportu danych do systemu FK mogą przestać działać. Skonsultuj się z z firmą, która wykonywała integrację.

Aktualizacja Platformy AMODIT

Jeżeli masz prawo do zainstalowania nowej wersji i dostępna jest nowsza wersja, to możesz przystąpić do procedury aktualizacji opisanej poniżej.

 1. Musisz posiadać dostęp i uprawnienia administracyjne do serwera (pulpitu) aplikacyjnego oraz do bazy danych.
 2. SUGERUJEMY ABY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZEPROWADZIĆ AKTUALIZACJĘ NA ŚRODOWISKU TESTOWYM
 3. Obowiązkowo wykonaj kopie bezpieczeństwa:
  • Bazy danych AMODIT, zgodnie z posiadaną wersją bazy (MySQL lub MS SQL)
  • Plików aplikacji webowej na serwerze aplikacyjnym. Aplikacja webowa, jeżeli instalacja przebiegała standardowo, powinna znajdować się w katalogu c:\\inetpub\AMODIT.
  • nie kasuj zawartości folderu c:\\inetpub\AMODIT. Wszystkie pliki muszą pozostać. W szczególności plik web.config
 4. Zatrzymaj usługę windows o nazwie AMODAsynchronousService. Upewnij się na jakim koncie działa ta usługa. Jeśli jest to inne konto niż Network Service (zobacz również uwagę odnośnie konta usługi w artykule Synchronizacja z Active Directory), to sprawdź czy masz dane do logowania się na to konto. Będzie to potrzebne przy ponownym uruchomieniu usługi po reinstalacji.
 5. W Menedżerze usług IIS zatrzymaj aplikację webową AMODIT.
 6. Odinstaluj aplikację AMODITApps. (AMODIT Database Administrator)
 7. Wykonaj poniższe kroki zgodnie z instrukcją instalacji:
 8. Uruchom aplikację AMODIT Database Administrator.
 9. Zaznacz istniejącą bazę danych (okienko po lewej stronie) i kliknij przycisk „Update selected”.
 10. Po aktualizacji zamknij okno aplikacji AMODIT Database Administrator.
 11. Z rozpakowanej paczki instalacyjnej skopiuj zawartość katalogu amoditdeploy do katalogu aplikacji webowej (pkt. 2).
 12. Paczka instalacyjna zawiera plik web.config.txt i skopiowanie nie powinno nadpisać pliku web.config. Jednakże przed skopiowaniem sprawdź to.
 13. Pamiętaj: nie wolno nadpisywać pliku web.config.
 14. Jeżeli Twój web.config zawiera indywidualne zmiany związane tylko z Twoją instalacją, to przenieś te zmiany do nowo wgranego pliku web.config.txt.
 15. Zmień odpowiednio nazwy pliku web.config na web.config.old a web.config.txt na web.config
 16. Uruchom (albo zrestartuj) usługę windows zatrzymaną w pkt. 3. Użyj tego samego konta, które było użyte wcześniej.
 17. W Menedżerze usług serwera IIS uruchom aplikację webową AMODIT.

Aktualizacja jest ukończona. Przejdź do strony logowania Platformy AMODIT i zaloguj się.

Błędy

W przypadku pojawienia się poniższego błędu podczas uruchamiania aplikacji AMODIT Database Administrator, konieczna jest modyfikacja pliku AMODDatabaseadmin.exe.config i usunięcie wpisu z assemblyBinding dla mysql w C:\Program Files\Astrafox sp. z o.o\amoditapps

Problemy z uruchomieniem usługi AMODAsynchronousService

Jeżeli występują problemy z uruchomieniem usługi AMODAsynchronousService, to należy sprawdzić, czy nie są one spowodowane przyczyną opisaną w tym artykule: Problemy po instalacji usługi AMODITAsynchronousService.

Dodatkowe czynności po aktualizacji do wersji 2016.0006

Wersja 2016.0006 może wymagać wykonania dodatkowych czynności opisanych pod tym linkiem.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?