Print

AssignProcedure

Zastosowanie

Zmienia typ procedury dla bieżącej sprawy. Funkcja wykorzystywana głównie do przypisywania typu procedury dla spraw tworzonych jako „Unknow procedure” (procedura nieznana).
Dla zgodnych pól (co do nazwy pola i typu) w obu typach procedur, wartości tych pól zostaną zachowane. Wartości z pól, które nie występują w przypisywanym typie procedury zostaną utracone.

Składnia

AssignProcedure ( procedureName ,[stageName] )

Argumenty

  •  procedureName – nazwa procedury, która zostanie przypisana do bieżącej sprawy.
  • stageName – (opcjonalna) nazwa etapu, który zostanie przypisany do bieżącej sprawy po zmianie typu procedury.

 

Elementy powiązane


Przykład

Użytkownik ma zdefiniowany proces/procedurę o nazwie „Korespondencja przychodząca” oraz proces „Obieg faktur kosztowych”.
Wszystkie dokumenty są rejestrowane w procesie „Korespondencja przychodząca”.
Jeżeli zarejestrowany zostanie dokument typu faktura kosztowa, użytkownik chciałby zmienić przypisany do tej sprawy proces z „Korespondencja przychodząca” na „Obieg faktur kosztowych”.
W tym celu definiuje przycisk (reguła ręczna) w procesie „Korespondencja przychodząca”, który zawiera następujący skrypt:

AssignProcedure("Obieg faktur kosztowych");
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?