AssignProcedure

Zastosowanie

Zmienia typ procedury dla bieżącej sprawy. Funkcja wykorzystywana głównie do przypisywania typu procedury dla spraw tworzonych jako „Unknow procedure” – procedura nieznana.
Dla zgodnych pól (co do nazwy pola i typu) w obu typach procedur, wartości tych pól zostaną zachowane. Wartości z pól, które nie występują w przypisywanym typie procedury zostaną utracone.

Składnia

AssignProcedure ( "Procedure name" [,"Stage name"] )

Argumenty

  •  „Procedure name” – Nazwa procedury, która zostanie przypisana do bieżącej sprawy.
  • [„Stage name”] – Nazwa etapu który zostanie przypisany do bieżącej sprawy po zmianie typu procedury.

 

Elementy powiązane


Przykład

Użytkownik ma zdefiniowany proces/procedurę o nazwie „Korespondencja przychodząca” oraz proces „Obieg faktur kosztowych”.
Wszystkie dokumenty są rejestrowane w procesie „Korespondencja przychodząca”.
Jeżeli zarejestrowany zostanie dokument typu faktura kosztowa, użytkownik chciałby zmienić przypisany do tej sprawy proces z „Korespondencja przychodząca” na „Obieg faktur kosztowych”.
W tym celu definiuje przycisk (reguła ręczna), który zawiera następujący skrypt:

AssignProcedure("Obieg faktur kosztowych");
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?