Print

SetDictionaryFilter

Zastosowanie

Funkcja pozwala ograniczyć listę wyświetlanych elementów słownika.

Składnia

SetDictionaryFilter("fieldTitle", "keywords", "operator");

Argumenty

  • fieldTitle – (String) Nazwa pola na farmularzu. Pole musi być typu słownikowego.
  • keywords – (String) wyszukiwane słowo lub słowa oddzielone przecinkiem lub średnikiem
  • operator – (String) [optional]
    • AND (domyślnie), jeśli filtr powinien zwracać elementy zawierające wszystkie słowa podane w atrybucie keywords
    • LUB jeśli filtr powinien zwracać elementy zawierające dowolne słowo ze słów podanych a parametrze keywords
    • REGEX jeżeli w polu keywords podano wyrażenie regularne

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca wartość logiczną.
Ta funkcja zwraca wartość true, jeśli dowolny element słownika pozostanie po zastosowaniu filtru, w przeciwnym wypadku wartość false

Przykłady

Przykład 1:
Spowoduje odfiltrowanie elementów w polu słownikowym o nazwie „Klient”, pozostawiając tylko te, które zawierają słowa Warszawa lub Kraków w tytule lub opisie rekordu.

SetDictionaryFilter ("Klient", "Warszawa; Kraków", "OR");

 

Przykład 2:
Spowoduje odfiltrowanie elementów w polu Klient, pozostawiając tylko te, które zawierają 5 cyfr w wartości lub opisie

SetDictionaryFilter ("Klient", "\d{5}", "REGEX");

 

Przykład 3

Spowoduje pozostawienie wszystkich elementów słownika z wyjątkiem podanych w wyrażeniu regularnym.

SetDictionaryFilter("Projekt", "^(?!B012|B018|B015|B017|B024.*$).*", "REGEX")

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?