Pole – Tabela SQL

Pole tabela SQL służy do wyświetlanie wyników zapytania SQL w postaci tabeli na formularzu.

To, co i w jaki sposób jest wyświetlane zależy od ustawień dla tego pola.

  • Czy użytkownik będzie mógł wyeksportować zawartość tabeli do Excel
  • Jakie jest połączenie do bazy danych. Gdy odwołujemy się do własnej bazy AMODIT wystarczy wpisać #
  • Treść zapytania SQL. Musi być typu SELECT. W treści zapytania można odwoływać się do pól z formularza w celu np zawężenia wyświetlanych wyników.
  • można zdefiniować styl CSS aby zmienić sposób wyświetlania tabeli na formularzu
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?