Print

Pole – Tabela SQL

Pole tabela SQL służy do wyświetlanie wyników zapytania SQL w postaci tabeli na formularzu.

To, co i w jaki sposób jest wyświetlane zależy od ustawień dla tego pola.

  • Eksport dostępny – Czy użytkownik będzie mógł wyeksportować zawartość tabeli do Excel
  • Connection string – Jakie jest połączenie do bazy danych. Gdy odwołujemy się do własnej bazy AMODIT wystarczy wpisać #, w pozostałych przypadkach musi to być połączenie ODBC.
  • Zapytanie SQL – Treść zapytania SQL. Musi być typu SELECT. W treści zapytania można odwoływać się do pól z formularza w celu np zawężenia wyświetlanych wyników.
  • Styl CSS – można zdefiniować styl CSS aby zmienić sposób wyświetlania tabeli na formularzu
Czy artykuł był pomocny?
5 na 5 gwiazdek

1 rating

5 Stars 100%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?