Print

Interfejs systemu AMODIT – część 7, słowniki

Moduł zarządzania słownikami [2] (na poniższym obrazku) dostępny jest w prawym górnym rogu po wybraniu ikony trybiku [1], umożliwiającej przejście do modułów systemowych.

UWAGA! Zarządzanie słownikami jest dostępne dla osób posiadających uprawnienia administratora systemu, zarządzania słownikami lub będących administratorem poszczególnych słowników.

Poszczególne elementy modułu zarządzania słownikami są następujące:

  • [3] Lista pozycji wybranego słownika. Kliknięcie na wiersz w obrębie danej kolumny spowoduje przełączenie wybranej pozycji w tryb edycji (nie dotyczy to słowników synchronizowanych zewnętrznymi danymi).
  • [4] Belka z wyszukiwarką i zakładkami filtrującymi listę pozycji w wybranym słowniku.
  • [5] Przycisk, po kliknięciu którego pojawia się okno z opcją dodania nowych pozycji do słownika (nie dotyczy to słowników synchronizowanych zewnętrznymi danymi).
  • [6] W lewym panelu wyświetlana jest lista dostępnych słowników. Kliknięcie na wybrany słownik pokaże listę pozycji tegoż.
  • [7] Przycisk dodawania nowego słownika (otwiera się nowe okno).
  • [8] Przycisk i prawy panel konfiguracji parametrów słownika.

Artykuły powiązane:

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?