Print

CountRows

Zastosowanie

Zwraca liczbę wierszy we wskazanej tabeli.

Składnia

CountRows("tableName");

Argumenty

  • tableName – (String) nazwa tabeli dla której mają być policzone wiersze. Można podać nazwę tabeli na formularzu głównym lub nazwę tabeli zagnieżdżonej w innej tabeli: table>tableNested>tableNestedEvenMore.

Zwracana wartość

Zwraca liczbę.
Zwraca liczbę wierszy dla podanej tabeli, 0 (zero) jeżeli tabela nie ma wierszy albo -1 jeżeli nie ma tabeli o podanej nazwie.

Elementy powiązane

  • tabela

Przykłady

Przykład 1:

Zwraca liczbę wierszy w tabeli „Pozycje faktury” i umieszcza ją w zmiennej rowsNumber

rowsNumber = CountRows("Pozycje faktury");

Przykład 2:

Zwraca liczbę wierszy w podtabeli „VAT”, która jest w wewnątrz tabeli „Dekretacja”

rowsNumber = CountRows("Dekretacja>VAT");
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?