Print

EnableField

Zastosowanie

Powoduje przełączenie na formularzu pola o nazwie „field name” w stan umożliwiający użytkownikowi edycję wartości w tym polu.

Jednakże ostateczny stan pola po użyciu tej funkcji zależy od innych ustawień, które mają priorytet wobec tej funkcji.
Wpływ mają:

  • Stan sprawy (np sprawa zamknięta)
  • Dostęp użytkownika do sprawy (np posiada tylko uprawnienia do odczytu)
  • Ustawienia uprawnień dla sekcji i pól . Jeżeli ustawiono sekcję lub pole na  Tylko do odczytu, to działanie EnableField nie powoduje zmiany.

Składnia

EnableField("field name");

Argumenty

  •  „field name” – Prawidłowa nazwa pola na formularzu. Należy podawać nazwę domyślną, a nie jej reprezentację w innym języku.

Elementy powiązane:

Przykłady

Przykład 1:

EnableField("Kod pocztowy");

Przełącza pole o nazwie Kod pocztowy w stan umożliwiający edycję jego wartości.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?