Print

Zezwalanie na wyświetlanie treści HTML w polach tekstowych

Zaimplementowano mechanizm warunkowego blokowania interpretacji treści HTML w zawartości niektórych pól tekstowych wyświetlanych w trybie tylko do odczytu tak, że struktura html jest wyświetlana jako tekst. Tzn. przy wyświetlaniu wartości w polu tekstowym, które jest w trybie tylko do odczytu, wszelkie znaki: < oraz > są kodowane jako &lt; oraz &gt;. Mechanizm ten działa zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Dodano nowy parametr systemowy – ’AllowHTMLContentOnTextFields’ – który określa, czy dozwolone jest wyświetlanie treści HTML w polach tekstowych na formularzu (tylko gdy pola są w trybie do odczytu). Parametr ten dotyczy tylko pól typu Krótki tekst oraz Długi tekst (bez opcji tekst wieloliniowy z formatowaniem).
  2. Wspomnianą funkcjonalność można ustawić też z poziomu ustawień pola w definicji procesu. Objawia się to przez dodanie nowego checkboxa z dodatkowym opisem mniejszą czcionką. Jednak jeśli w systemie jest ustawiony wspomniany parametr systemowy na true (pkt. 1), to wtedy to, co jest ustawione w ustawieniach pola, nie ma znaczenia (ustawienia globalne/systemowe nadpisują lokalne, ma to biznesowe uzasadnienie) . W takim przypadku w modalu prezentowany jest dedykowany komunikat na czerwono. Jeśli parametr systemowy ma wartość false, to wtedy ustawienia pola decydują o blokowaniu wyświetlania treści.
  3. Dodatkowo w modalu ustawień dwóch wspomnianych pól tekstowych dodano checkbox ’Ustawienia zaawansowane’, który rozwija dodatkowe opcje (na razie mamy tylko tam jedną opcję z tym checkboxem – pozwoleniem na HTML). Zwijana sekcja domyślnie jest zwinięta. W przypadku pola typu długi tekst z opcją wiele linii z formatowaniem checkbox i zwijana sekcja jest permanentnie ukryta.
  4. Po zmianie stanu checkboxa (kliknięcie) z pozwoleniem na HTML powinno się pojawiać dodatkowe potwierdzenie w formie okna z przeglądarki z adekwatnym komunikatem (w zależności od tego czy zaznaczamy czy odznaczamy). Wybór opcji „Anuluj” cofa operację.
  5. Zmiany w ustawieniach systemowych: dodano nową sekcję z parametrami  o nazwie Security Settings: wrzucono tam wspomniany już parametr AllowHTMLContentOnTextFields oraz przeniesiono inne istniejące parametry z innych sekcji.

Lokalizacja parametru AllowHTMLContentOnTextFields (pkt. 1):

Lokalizacja parametru Zezwól na wyświetlanie treści HTML w polu tekstowym (pkt. 2 i 3):


Funkcjonalność dostępna od wersji 220325 systemu AMODIT.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?