Print

Zakładanie spraw na podstawie skanów i wypełnianie pól formularza danymi z tych skanów

AMODIT może zakładać nowe sprawy na podstawie dokumentów umieszczonych w określonym folderze. W takim przypadku możliwe jest również wypełnienie pól formularza danymi. Wystarczy, że:

 • w umówionym katalogu sieciowym zostanie umieszczona para dokumentów pdf i xml o tej samej nazwie i rożnych rozszerzeniach typu np. faktura1.pdf i faktura1.xml.

Pary dokumentów może dostarczać np. ABBYY albo jakiekolwiek inne oprogramowanie, które jest w stanie dostarczyć taką parę dokumentów.

 • w ustawieniach procesu skonfigurowane zostanie „Tworzenie spraw na podstawie plików„.
  • Zostanie wskazany wyżej wymieniony katalog, do którego będą dostarczane pary dokumentów.
  • W  opcji „Wybierz, w jaki sposób mają być tworzone sprawy na podstawie plików znalezionych w folderze i podfolderach”:
   • wybrana zostanie opcja „Tworzy sprawę dla każdego pliku z folderu i podfolderów”,
   • w tej sytuacji:
    • system założy nową sprawę i umieści w niej plik PDF
    • jeżeli znajdzie też plik XML, o tej samej nazwie co plik PDF, to odczyta z niego dane i umieści je w polach na formularzu. Nazwy węzłów muszą być zgodne z nazwami pól na formularzu. Przy czym oczywiście nie mogą zawierać spacji, które musza być zastąpione znakiem podkreślenia „_”. Plik XML wymaga też zachowania pewnych konwencji i tak np należy unikać znaków
     • „-” (myślnik) np <first-name>

     • „.” (kropka) . np <first.name>,

     •  

      „:” (dwukropek) np <first:name>

 • plik XML ma strukturę opisaną poniżej.

  Struktura pliku XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document>
	<Nazwa_pola_1_na_formularzu>wartośc pola</Nazwa_pola_1_na_formularzu>
	<Nazwa_pola_2_na_formularzu>123.45</Nazwa_pola_2_na_formularzu>
	<Nazwa_pola_typu_tabela>
		<Row>
			<Nazwa_pola_1_w_tabeli>wartosc</Nazwa_pola_1_w_tabeli>
			<Nazwa_pola_2_w_tabeli>wartosc</Nazwa_pola_2_w_tabeli>
		</Row>
		<Row>
			<Nazwa_pola_1_w_tabeli>wartosc</Nazwa_pola_1_w_tabeli>
			<Nazwa_pola_2_w_tabeli>wartosc</Nazwa_pola_2_w_tabeli>
		</Row>
	</Nazwa_pola_typu_tabela>
	<Nazwa_pola_3_na_formularzu>2017-01-05 22:11</Nazwa_pola_3_na_formularzu>
</Document>

W sytuacji, gdy plik XML nie może być przygotowany i dostarczony do katalogu w oczekiwanej przez AMODIT strukturze, to AMODIT może go przekształcić do właściwej postaci korzystając z pliku xslt, który należy wskazać w ustawieniach opcji „Tworzenie spraw na podstawie plików„. Sam plik xslt musi być wgrany w zakładce „SZABLONY”

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?