Print

Sum

Zastosowanie

Ta funkcja zwraca sumę wartości z określonych kolumn / pól w określonej tabeli. Jeśli określone pole / kolumna nie zawiera wartości liczbowych, nic nie jest dodawane do wyniku.

Funkcja powinna być używana TYLKO w regułach ręcznych.

Użycie jej regułach automatycznych lub regułach tabeli nie będzie miało natychmiastowego odzwierciedlenia w danych w tabeli lub formularzu. Dane zostaną odświeżone po zapisaniu i odświeżeniu formularza. W celu obsłużenia sumowania danych z wierszy tabeli należy skorzystać z funkcjonalności pól nadrzędnych.

Składnia

Sum("tablename","columnName")

Argumenty

tableName- (String) Nazwa tabeli dla której ma być policzona suma.. Może to być nazwa tabeli (tj. „Faktury”) lub nazwa zagnieżdżonej tabeli (tj. „Finanse> Faktury”).
fieldName – (String) Nazwa kolumny / pola zawierającego wartości dziesiętne do zsumowania.

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca wartość dziesiętną.
Zwraca sumę wartości liczbowych z określonej kolumny / pola w określonej tabeli.

Przykłady

Przykład 1:

Użyta w regule ręcznej spowoduje obliczenie sumy z wszystkich wierszy tabeli „Pozycje faktury” z kolumny „Kwota netto” i umieści wartość w polu formularza głównego o nazwie [Kwota razem].

[Kwota razem] = Sum("Pozycje faktury", "Kwota netto");

Użyta w regule automatycznej NIE spowoduje wyświetlenia wyniku na formularzu głównym. Będzie wymagany zapis formularza i odświeżenie go. Z tego powodu należy obliczenia sumy wykonywać jako funkcjonalność pól nadrzędnych.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?