Print

Interfejs systemu AMODIT – część 2, formularz sprawy

Po przejściu do konkretnej sprawy, np. z listy spraw lub raportu, wyświetla się jej formularz.

UWAGA! To, co jest wyświetlane na formularzu sprawy, może zależeć od tego, jak projektant procesu skonfigurował formularz, uprawnień użytkownika oglądającego w danym momencie sprawę lub reguł sterujących wyświetlaniem bądź ukrywaniem poszczególnych elementów.

Składowe formularza sprawy:

 • [1] Główna część formularza, gdzie znajdują się pola (różnego typu), w których przechowywane są dane sprawy. Pola na formularzu mogą być prezentowane w układzie kolumnowym (od 1 do 4 kolumn) i pogrupowane w poziome zakładki albo sekcje rozmieszczone pionowo jedna pod drugą.
 • [2] „Nagłówek” sprawy zawiera tytuł i numer sprawy oraz informacje o tym, u kogo w danym momencie znajduje się sprawa, na jakim etapie i z którego procesu.
 • [3] Górny pasek formularza sprawy zawiera przyciski akcji (tzw. przyciski reguł ręcznych). Kliknięcie na któryś z przycisków wywołuje akcję skonfigurowaną przez projektanta procesu, np. przekazanie sprawy na kolejny etap do kolejnej osoby lub grupy.
 • [4] Przycisk opuszczenia formularza sprawy. Jego kliknięcie spowoduje powrót na listę spraw albo raport, z którego został otworzony formularz.
 • [5] Jeśli do sprawy zostaną dołączone jakieś dokumenty lub komentarze, to w tym miejscu pojawią się stosowne odnośniki. Kliknięcie np. na odnośnik „Dokumenty” spowoduje wyświetlenie w odrębnym panelu po prawej stronie formularza listy załączonych do sprawy dokumentów.
 • [6] Na przykładowym obrazku wyświetlone zostało już rozwinięte menu z opcjami dodatkowych akcji związanych ze sprawą, takich jak np. dodanie dokumentu, komentarza lub ustawienie priorytetu sprawy. Zwinięte menu to dostępne jest w postaci niebieskiego kółka z symbolem '+’ po prawej stronie formularza głównego [1].
 • [7] Zestaw przycisków umożliwiających wyświetlenie (w kolejności ikon od lewej do prawej):
  • stanu sprawy,
  • diagramu przebiegu procesu,
  • historii zmian etapów i wartości pól na formularzu,
  • podglądu wydruku formularza,
  • tzw. profilera sprawy (możliwość podejrzenia czasów wykonywania się poszczególnych reguł podczas obsługi formularza sprawy),
  • konfiguracji/definicji procesu (w odrębnym oknie przeglądarki).
   Dwie ostatnie opcje dostępne są tylko dla administratorów systemu lub danego procesu.

Artykuły powiązane:

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?