Print

Zmiana sposobu wyświetlania nazw technicznych i wyświetlanych pól w raportach w przypadku duplikatów nazw

Załóżmy, że projektant procesu skonfigurował dwa pola (patrz poniższy obrazek) o różnych nazwach technicznych (wewnętrznych), ale drugie z pól ma nazwę wyświetlaną taką samą jak pierwsze.

W takiej sytuacji podczas wyboru kolumn do wyświetlenia w raporcie, aby uniknąć niejednoznaczności, nazwy techniczne pól są wyświetlane w nawiasach. Tak to działało dotychczas. Od wydania 221231 systemu AMODIT zmiana polega na tym, że jeżeli pole nie posiada nazwy wyświetlanej albo nazwa wyświetlana jest taka sama jak nazwa techniczna pola, to pomijane jest dodatkowe wyświetlanie nazwy technicznej w nawiasach (patrz poniższy obrazek).

 


Patrz również artykuł: Rozróżnienie pól lub kolumn o takich samych nazwach podczas konfiguracji raportu

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?