Print

Zdarzenia związane z logowaniem się użytkownika

Wprowadzenie

Od wydania 240331(.63) systemu AMODIT została rozszerzona lista rejestrowanych zdarzeń w historii aktywności konta związanych z logowaniem się użytkownika. Zdarzenia te mogą być związane z próbami błędnego logowania (np. użytkownik podał niepoprawne hasło, [4] na poniższym obrazku), ale również związane np. z wygaśnięciem konta pomimo poprawnie podanego loginu/e-maila i hasła.

Lista rejestrowanych zdarzeń podczas logowania się użytkownika

Zdarzenia rejestrowane w historii aktywności na koncie danego użytkownika, a związane z błędnymi poświadczeniami:

 • WrongPassword – użytkownik podał złe hasło;
 • WrongLogin – użytkownik wprowadził zły login albo e-mail.

Pomimo poprawnie podanych poświadczeń (login/e-mail i hasło) poniższe zdarzenia zostaną zarejestrowane jako próby nieudanego logowania się użytkownika do systemu AMODIT:

 • UserIsNotLicensed – zabrakło licencji dla użytkownika,
 • UserIsExpired – konto użytkownika wygasło,
 • UserIsBlocked – konto użytkownika jest zablokowane,
 • UserNotActivated – konto użytkownika nie zostało jeszcze aktywowane,
 • UserIsSystemUser – próba logowania się na użytkownika systemowego poprzez formularz logowania,
 • ConcurrentUsersLimitReached – osiągnięty został limit ilości użytkowników jednoczesnych, mogących pracować w systemie,
 • MFAUnknownDevice – przy logowaniu wieloskładnikowym nie rozpoznano urządzenia, z którego loguje się użytkownik,
 • MFAExpiredDevice – przy logowaniu wieloskładnikowym wygasła data ważności dla urządzenia, z którego loguje się użytkownik,
 • PasswordChangeReminder – podczas próby logowania użytkownikowi zostało wyświetlone okno przypominające o zmianie hasła,
 • PasswordChangeForced – podczas próby logowania użytkownika została wymuszona zmiana hasła.
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?