Print

VariableExists

Zastosowanie

Funkcja reguł VariableExists() umożliwia sprawdzenie, czy w danej regule występuje (została wcześniej zdefiniowana) zmienna o podanej nazwie. Funkcja sprawdza fakt istnienia zmiennej, a nie tego, co zawiera (jaka jest przypisana wartość do zmiennej).

Składnia

VariableExists(name);

Argumenty

  • name (string) – nazwa zmiennej, której obecność w kodzie reguły jest sprawdzana.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca wartość logiczną (Boolean).
Funkcja VariableExists() zwraca wartość true, jeśli zmienna o podanej nazwie została zdefiniowana w kodzie reguły. W przeciwnym przypadku zwraca wartość false.

Przykłady

Przykład 1

VariableExists("Longitude");

Takie wywołanie funkcji sprawdza, czy zmienna o nazwie Longitude została wcześniej zdefiniowana w treści reguły.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?