Graficzny edytor formularza

Dodawanie pól i ich organizacja na formularzu jest teraz dużo wygodniejsza bo możne odbywać się poprzez Graficzny edytor formularza.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?