Print

Pole – Odnośnik do źródeł zewnętrznych

W systemie AMODIT wprowadzono nowy typ pola – odnośnik do źródła zewnętrznego. Pole takie umożliwia wyświetlenie listy pozycji pochodzących z zewnętrznego systemu, np. lista nazw kontrahentów z systemu ERP. Technicznie pole takie zwraca wartość klucza przypisanego do wskazanej pozycji. Wartość takiego klucza może być następnie użyta w celu pobrania jakichś danych z systemu zewnętrznego np. poprzez wywołanie funkcji ExecuteSQL().

Zasada działania pola typu odnośnik do źródła zewnętrznego

Poniżej prezentujemy zasadę działania tego typu pola na przykładzie odwołania się do źródła „zewnętrznego” wyświetlającego listę zdefiniowanych w systemie AMODIT procesów. Słowo zewnętrzne w tym przypadku podajemy w cudzysłowach, gdyż de facto jest to źródło odpytujące bazę danych systemu AMODIT 🙂 Natomiast, jest ono skonfigurowane z użyciem mechanizmu źródeł zewnętrznych.

Na początek prezentujemy przykładową zawartość tabeli (źródło zewnętrzne) zawierającą informacje o skonfigurowanych procesach.

Kolejnymi krokami są dodanie na formularz pola typu „Odnośnik do źródła zewnętrznego” …

… i skonfigurowanie jego ustawień.

W ustawieniach pola wskazujemy nazwę źródła zewnętrznego oraz nazwę kolumny, z której wartości będą prezentowane jako pozycje na liście wyboru.

Na poniższym obrazku prezentujemy przykładowe użycie tego typu pola w konkretnej sprawie.

Należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

  1. Wizualnie pole prezentowane jest jako lista wyboru. Pozycje dostępne na liście pochodzą z kolumny („prcTitle” w naszym przykładzie) wskazanej w ustawieniach.
  2. Natomiast w kodzie reguły odwołanie do pola zwraca wartość klucza danej pozycji. Klucz skonfigurowany jest na poziomie ustawień źródła zewnętrznego (w naszym przykładzie jest to kolumna „prcId”). Treść reguły kryjącej się pod przyciskiem „Wyświetl dane z pola ODZZ” wygląda tak:
ShowMessage(2, "zawartość pola: " + [pole ODZZ]);

UWAGA! W wydaniu 221231 wprowadzono ograniczenie odnośnie wyboru zewnętrznych źródeł danych, tj. w konfiguracji pola typu odnośnik do źródła zewnętrznego można wybrać tylko źródła posiadające jedną kolumnę jako klucz główny.

AKTUALIZACJA! Od wydania 231231 istnieje możliwość odwołania się do danych w zewnętrznym źródle danych za pomocą konstrukcji językowej:

[pole odnośnika do źródła].[nazwa kolumny w źródle danych]

Więcej informacji znajduje się w artykule: Silnik reguł – konstrukcja językowa [nazwa pola odnośnik].[nazwa pola]


Funkcjonalność dostępna od wersji 220630 systemu AMODIT.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?