Print

StartsWith

Zastosowanie

Sprawdza czy tekst zaczyna się określoną wartością.

Składnia

StartsWith("stringToCheck", d"pattern");

Argumenty

  • stringToCheck – (String) sprawdzany tekst
  • pattern – (String) fragment tekstu do znalezienia

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zwraca true jeżeli tekst zaczyna się poszukiwanym fragmentem albo false gdy nie zaczyna się tym fragmentem.

Przykłady

Przykład 1:

Zmienna 'result’ będzie miała wartość true.

result = StartsWith("ala ma kota", "ala");

Przykład 2:

Zmienna 'result’ będzie miała wartość false.

result = StarsWith("ala ma kota", "ma");
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?