Zmiana hasła

Każdy użytkownik Platformy AMODIT musi posiadać w systemie aktywne konto. Z kontem nierozerwalnie związane jest hasło użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie hasła w tajemnicy i nie udostępnianie go innym osobom.

Ze względów bezpieczeństwa hasła powinny być silne, tzn zawierać duże i małe litery, cyfry oraz znak specjalny.

Zobacz jak zmienić swoje hasło.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.