Pola nadrzędne dla tabeli

Funkcjonalność ta pozwala na:

  • obliczenie sumy wartości dla kolumny z tabeli i umieszczenie tej sumy w polu formularza
  • sprawdzanie zgodności sumy wartości dla kolumny z tabeli z wartością w polu formularza
  • kopiowanie do każdego nowo utworzonego wiersza wartości ze wskazanego pola z formularza

Obliczanie sumy

Sumowanie wartości w kolumnie może odbywać się poprzez:

  • włączenie podsumowanie w tabeli. Jednakże oprócz efektu wizualnego, tak obliczonej sumy nie można wykorzystać w regułach
  • obliczenie sumy za pomocą funkcji Sum, ale ta funkcja może być wykorzystana tylko w regułach ręcznych
  • poprzez zastosowanie pola nadrzędnego jako przedstawiono w tym artykule.

Sprawdzanie zgodności

Drugą możliwością wykorzystania pola nadrzędnego dla tabeli jest sprawdzanie sumy. Funkcjonalność omówiono na poniższym filmie.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?