Print

Pola nadrzędne dla tabeli

Funkcjonalność ta pozwala na:

 • obliczenie sumy wartości dla kolumny z tabeli i umieszczenie tej sumy w polu formularza
 • sprawdzanie zgodności sumy wartości dla kolumny z tabeli z wartością w polu formularza
 • kopiowanie do każdego nowo utworzonego wiersza wartości ze wskazanego pola z formularza

Obliczanie sumy

Sumowanie wartości w kolumnie może odbywać się poprzez:

 • włączenie podsumowanie w tabeli. Jednakże oprócz efektu wizualnego, tak obliczonej sumy nie można wykorzystać w regułach
 • obliczenie sumy za pomocą funkcji Sum, ale ta funkcja może być wykorzystana tylko w regułach ręcznych
 • poprzez zastosowanie pola nadrzędnego jako przedstawiono w tym artykule.

Sprawdzanie zgodności

Drugą możliwością wykorzystania pola nadrzędnego dla tabeli jest sprawdzanie sumy. Funkcjonalność omówiono na poniższym filmie.

Kopiowanie wartości

Kopiowanie wartości z formularza głównego do kolumny w tabeli może odbywać się na dwa sposoby.

 1. Kopiowanie automatyczne gdy zachodzi zgodność typu i nazwy pola na formularzu głównym z typem i nazwą pola (kolumny) w tabeli. W takim przypadku, gdy w tabeli dodajemy nowy wiersz, to kolumna, której odpowiada pole na formularzu głównym, będzie zawierała skopiowaną wartość z pola z formularza głównego.
 2. Kopiowanie, gdy istnieje zgodność typów pól na formularzu głównym i tabeli ale nie ma zgodności nazw. W takim przypadku należy skorzystać z opcji pola nadrzędnego, która to funkcjonalność pozwoli wymusić kopiowanie wartości z określonego pola na formularzu głównym do nowo powstającego wiersza w tabeli.

  To ustawienie jest silniejsze niż automatyczne kopiowanie gdy zachodzi zgodność typu i nazwy opisane w pkt 1.

Jeżeli chcemy uniknąć kopiowania to:

 • nazwy pól na formularzu powinny być inne niż w tabeli. Chodzi o nazwy techniczne, a nie nazwy wyświetlane, które mogą być takie same.
 • użycie reguły tabeli, w której ustawiamy wartość wg naszych potrzeb.

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?