AMODIT REST API

Od wydania 220630 wprowadziliśmy nowe AMODIT API w technologii REST. Jest ono obligatoryjne do użycia w każdym nowy lub istniejącym wdrożeniu, jeśli chcemy zintegrować zewnętrzny system z systemem AMODIT.

Dostęp do specyfikacji technicznej REST API znajduje się tutaj: https://app.swaggerhub.com/apis/AMODIT/AMODIT/1.0.0. Natomiast, aby skorzystać z REST API w konkretnym wdrożeniu, prosimy o kontakt z nami (patrz poniższa uwaga).

UWAGA! Dostęp do AMODIT REST API jest odrębnie sprzedawany i licencjonowany.


Funkcjonalność dostępna od wersji 220630 systemu AMODIT.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?