Print

AMODIT REST API

Co to jest AMODIT REST API?

AMODIT REST API to interfejs programistyczny, który umożliwia innym systemom informatycznym komunikację z systemem AMODIT. Dzięki temu interfejsowi, zewnętrzne aplikacje mogą inicjować procesy w AMODIT, sprawdzać statusy, pobierać dane oraz aktualizować informacje w systemie AMODIT.

Dlaczego jest to istotne?

  1. Inicjowanie Procesów: Inne systemy mogą automatycznie rozpoczynać różne procesy w AMODIT, co pozwala na integrację i automatyzację działań międzysystemowych.
  2. Sprawdzanie Statusów: Systemy zewnętrzne mogą na bieżąco monitorować postęp i statusy procesów w AMODIT, co zapewnia aktualną informację o przebiegu pracy.
  3. Pobieranie Danych: REST API umożliwia zewnętrznym systemom dostęp do danych zgromadzonych w AMODIT, co jest kluczowe dla analizy danych i raportowania.
  4. Aktualizacja Danych: Możliwość aktualizacji danych w AMODIT przez inne systemy znacznie upraszcza zarządzanie informacjami i utrzymanie ich aktualności.

Korzyści:

  • Efektywność i Automatyzacja: Integracja poprzez AMODIT REST API pozwala na automatyzację procesów biznesowych.
  • Spójność Danych: Dzięki ciągłej synchronizacji i wymianie danych między systemami, informacje są zawsze aktualne i spójne.

AMODIT REST API, to narzędzie dla firm, które chcą zintegrować swoje zewnętrzne systemy z AMODIT, automatyzując procesy i poprawiając zarządzanie danymi oraz przepływem informacji.

Specyfikacja

Dostęp do specyfikacji technicznej REST API znajduje się tutaj: https://app.swaggerhub.com/apis/AMODIT/AMODIT/1.2.0. Natomiast, aby skorzystać z REST API w konkretnym wdrożeniu, prosimy o kontakt z nami (patrz poniższa uwaga).

Dostęp do AMODIT REST API jest odrębnie sprzedawany i licencjonowany.

AMODIT REST API dostępne jest od wydania 220630.

Od wydania 231231 licencja na moduł REST API jest widoczna w kluczu.

W przypadku braku licencji z wywołań API zwracany jest błąd (w formacie JSON):

{
  "error": "not_licenced",
  "error_description": "RestApi is not included in current licence key."
}

 


Funkcjonalność dostępna od wersji 220630 systemu AMODIT.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?