Print

AttachmentsCount

Zastosowanie

Funkcja zwraca liczbę załączonych do sprawy dokumentów.

Składnia

AttachmentsCount();
AttachmentsCount("attachmentName");

Argumenty

  • attachmentName – (String) [Opcjonalny] Zwraca liczbę załączonych dokumentów o podanej nazwie

Zwracana wartość

Zwraca liczbę.
Zwraca liczbę załączonych dokumentów.

Elementy powiązane

 

Przykłady

Przykład 1:

Zwraca liczbę wszystkich załączonych dokumentów.

AttachmentsCount();

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?