Geolokalizacja

Zgodna na sprawdzanie Twojej lokalzacji

Geolokalizacja w AMODIT działa w oparciu o funkcjonalność przeglądarki, która  zwraca koordynaty położenia urządzenia. Aby AMODIT mógł te koordynaty odczytać, użytkownik musi w przeglądarce wyrazić na to zgodę

Konfiguracja formularza oraz reguły odczytującej koordynaty

 1. Na formularzu sprawy tworzymy dwa pola o dowolnych jednowyrazowych nazwach (bez spacji). Sugeruję użycie następujących nazw
  • current_latitude
  • current_longitude
 2. Tworzymy regułę ręczną, w której dodajemy poniższą treść
RegisterScript("$(function() {SetGeolocation(\"current_latitude\",\"current_longitude\"); });");

nazwy pól muszą być zgodne z tymi, które wcześniej utworzyliśmy.

Może to być przykładowo reguła kończąca jakąś akcję np. „Zarejestruj wizytę handlową”.

Gdy użytkownik „zarejestruje wizytę” to w tym momencie zostaną odczytane i zapisane aktualne współrzędne geograficzne urządzenia.

W ten sposób mamy odczytane współrzędne, które teraz możemy wykorzystać do np prezentacji tego punktu na mapie.

Prezentacja współrzędnych na mapie

Korzystamy ze standardowych funkcjonalności Google Maps, które pozwalają wyświetlić punkt na mapie dla podanych współrzędnych.

 1. Na formularzu sprawy tworzymy pole typu „Statyczny tekst” i nazywamy je np mapa
 2. Tworzymy regułę automatyczną o następującej treści
_location = [current_latitude] + " " + [current_longitude]
[mapa] = '<iframe width="50%" height="500" id="gmap_canvas" src="https://maps.google.com/maps?q='+ _location + '&t=&z=13&ie=UTF8&iwloc=&output=embed" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0">'

Prezentacja adresu na mapie

Korzystamy ze standardowych funkcjonalności Google Maps, które pozwalają wyświetlić punkt na mapie dla wskazanego adresu.

 1. Na formularzu sprawy tworzymy pola tekstowe
  • Miasto
  • Ulica
 2. Tworzymy regułę automatyczną o następującej treści
_location = [Ulica] + ", " + [Miasto]
[mapa] = '<iframe width="50%" height="500" id="gmap_canvas" src="https://maps.google.com/maps?q='+ _location + '&t=&z=13&ie=UTF8&iwloc=&output=embed" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0">'

 

Efekt końcowy

Dla adresu: Warszawa, ul. Poloneza 93 otrzymamy taki widok na formularzu sprawy w AMODIT


 

Was this article helpful?
5 out Of 5 Stars

1 rating

5 Stars 100%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?