CaseOwner

Zastosowanie

Zwraca login użytkownika lub nazwę grupy, do którego/której sprawa jest aktualnie przypisana.

Składnia

CaseOwner();

Argumenty

Nie ma argumentów

Zwracana wartość

Zwraca String.
Zwraca login użytkownika (lub nazwę grupy), do którego sprawa jest aktualnie przypisana.

Elementy powiązane

  • pole systemowe [CaseOwner]

Przykłady

Przykład  1:

W zmiennej o nazwie userLogin zapamiętuje login użytkownika (lub nazwę grupy), do której sprawa jest aktualnie przypisana

userLogin = CaseOwner();
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?