Pole – Słownik

Pole typu słownikowego służy do wyświetlania danych ze słowników.

Widok pola na formularzu

Widok pola po kliknięciu. Widoczna jest lista pozycji oraz pole do wpisania poszukiwanej wartości. Użytkownik wybiera wartość z listy lub wpisuje ją ręcznie, a system zawężą wybór do pozycji zawierających wpisaną wartość.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?