Print

DeleteDeadline

Zastosowanie

Usuwa termin przypomnienia dla bieżącej sprawy.

Składnia

DeleteDeadline();

Argumenty

Funkcja nie ma argumentów.

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną .
Zwraca true jeżeli termin przypomnienia został usunięty albo false jeżeli nie można było usunąć przypomnienia.

Przykłady

Przykład 1:

Usuwa przypomnienie dla bieżącej sprawy.

DeleteDeadline();
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?