Moduł e-Nadawca w AMODIT

Usługa Poczty Polskiej e-Nadawca (eNadawca PP)

e-Nadawca jest to usługą Poczty Polskiej służącą do wysyłania paczek/listów oraz zarządzania nadaniami. Firmy, poprzez tę usługę mogą rejestrować przesyłki, które chcą nadać, a następnie śledzić je (zarejestrowanie, wysłanie, doręczenie).

Usługa dostępna jest pod adresem https://e-nadawca.poczta-polska.pl

Moduł e-Nadawca w AMODIT

Jest to dodatkowy moduł w AMODIT pozwalający korzystać z pewnych wybranych funkcjonalności „eNadawcy PP” poprzez AMODIT.

Warniki wstępne

Aby w pełni korzystać z eNadawcy, muszą być spełnione poniższe warunki

 • wykupione rozszerzenie do licencji AMODIT na moduł eNadawcy (należy skontaktować się z Astrafox lub partnerem Astrafox u którego dokonano zakupu Platformy AMODIT)
 • firma, zamierzająca korzystać z eNadawcy musi mieć podpisaną umowę z Pocztą Polską i musi posiadać login i hasło do usługi Poczty Polskiej oraz w umowie muszą być określone tzw punkty nadania, czyli placówki Poczty Polskiej, do których będzie zanoszona korespondencja albo, z których będzie przychodził goniec po odbiór korespondencji
 • skonfigurowany AMODIT tak, aby korzystał z ww informacji i skutecznie integrował się z usługami Poczty Polskiej
 • przygotowany proces/procesy do współpracy z modułem eNadawcy
 • skonfigurowany rejestr Companies, który zawiera informacje o oddziałach firmy, punktach nadania i osobach uprawnionych do dostępu do modułu eNadawcy

Dostępne funkcjonalności

 • Nadawanie przesyłek pojedynczych
  • list zwykły firmowy
  • list wartościowy krajowy
  • przesyłka firmowa polecona
  • przesyłka polecona krajowa
  • przesyłka zagraniczna
  • przesyłka polecona zagraniczna
 • Nadawanie przesyłek zbiorowych
  • list zwykły zbiorowy firmowy
  • przesyłka zagraniczna zbiorowa
 • pobieranie nalepek
 • pobranie zestawienia pocztex
 • pobranie książki nadawczej

 

 

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?