Print

Zarządzanie kontem użytkownika

Konto użytkownika może być albo aktywne albo nieaktywne.

Konto aktywne oznacza, że użytkownik może zalogować się do AMODIT i może wykonywać czynności zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Konto takie jest wliczone w pulę kont objętych licencją. Oznacza to, że nie może być w AMODIT więcej aktywnych kont niż wynika to z licencji.

Konto nieaktywne oznacza, że użytkownik nie może zalogować się do AMODIT. Konto nieaktywne nie jest wliczane w pulę kont objętych licencją. Oznacza to, że gdy konto użytkownika jest nieaktywne, to zwalniana jest jedna licencja. Pozwala to na zarejestrowanie innego, nowego użytkownika.

Konto jest przełączane w konto nieaktywne przez administratora w sytuacji np gdy użytkownik przestaje być pracownikiem firmy i nie powinien mieć więcej dostępu do swojego konta. Konto nieaktywne może zostać przywrócone w stan aktywności pod warunkiem, że istnieje wolna licencja dla objęcia tego konta.

Konta mogą być oznaczone jako nieaktywne automatycznie przez system, gdy zmienią się warunki zapisane w kluczu licencyjnym, np klucz licencyjny wygaśnie.

Konta nieaktywne pozostają w systemie ze względu na sprawy, w których dany użytkownik wykonywał jakieś czynności np akceptował sprawy, opiniował, tworzył itd. Informacje na nieaktywnym koncie użytkownika mogą być przez administratora anonimizowane np poprzez zmianę nazwiska, imienia, stanowiska, email, telefonu na dane nie pozwalające na zidentyfikowanie tej osoby. Jedyną informacją, która nie może być zmieniona jest login użytkownika. Ten, ze względu za zachowanie warunków bezpieczeństwa polegających na tym, że nie można założyć nowego użytkownika z takim samym loginem jaki miał jakikolwiek użytkownik wcześniej, nie są anonimizowane.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?