Print

Pole – Lista wyboru

Pole typu Lista wyboru służy do definiowania kilkuelementowych zbiorów wartości np Kategoria A, Kategoria B, Kategoria C, czy np dla pola Priorytet: Wysoki, Normalny, Niski.

Sposób prezentowania listy wyboru zależy od ustawień. Przykłady podano niżej.

 

Lista wyboru może zawierać dowolnie zdefiniowane elementy. Elementy na liście mogą się powtarzać. Przykładowo mogłaby wystąpić dwa razy pozycja: Kategoria B.

Nie ma też ilościowego ograniczenia na liczbę elementów. Jednakże ze względu na przeznaczenie tego pola i wygodę użytkowania nie należy budować zbyt długich list.

Nie ma możliwości wprowadzenie pozycji na liście wyboru dla wielu wersji językowych. W takim przypadku należy zastosować pole słownik i odpowiednio przygotowany słownik, zawierający tłumaczenia dla pozycji.

Ustawienia pola

 

Wyświetlanie jako lista rozwijana rozwijana.

Wyświetlanie jaki radio buttons  – poziomo

Wyświetlanie jako radio buttons – pionowo

Wyświetlanie bez etykiety

Parametry definiujące:

 Atrybut Opis
Typ Pole wymaga zdefiniowania listy elementów do wyboru przez użytkownika.
Szerokość pola obejmuje jedną kolumnę na formularzu.
Ustawienia Pozycje listy. Każdy element musi być wpisany w odrębnym wierszu.
Sposób wyświetlania – do wyboru

  • lista rozwijana (domyślne)
  • przyciski opcji – układ poziomy
  • przyciski opcji – układ pionowy

możliwość wyłączenia wyświetlania tytułu pola. Widoczne są tylko opcje z listy wyboru

 Wartość domyślna Umożliwia wskazanie elementu na zdefiniowanej liście wyboru, który pojawi się domyślnie w polu na formularzu w momencie utworzenia nowej sprawy

Istnieje możliwość dynamicznego ustalania zawartości listy. Służy do tego funkcja SetListChoices()

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?