Print

Mapa rozwoju AMODIT TrustCenter

Hotfix z dnia 2023-09-01

Zmieniono

 • Wszystkie pliki JavaScipt i CSS będą pobierane bezpośrednio z serwera Trust Center zamiast z zewnętrznych źródeł

Poprawiono

 • Działanie pamięci podręcznej (cache) dla szablonów emaili
 • Naprawiono problem z działaniem systemu dla dokumentów podpisanych za pomocą certyfikatu używającego mechanizmu „Multivalue RDN”

Dodano

 • Komunikat z błędem na wypadek zablokowanych skryptów JavaScript w przeglądarce

Wydanie z dnia 2023-08-23

Dodano

 • Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w bazie danych żeby chronić dane osobowe.
 • Nowe wpisy w historii dokumentu żeby odróżnić typy kodów SMS i emaili.
 • Możliwość blokowania pobierania oryginalnego dokumentu na poziomie organizacji.
 • Wykrywanie blokady podpisów w dokumencie. To oznacza, że pewne pliki PDF mogą być odrzucone przez Trust Center bo nie można ich prawidłowo podpisać.

Poprawiono

 • Naprawiono mechanizm zastępowania osoby podpisującej dla podpisów sekwencyjnych
 • Uniemożliwiono wielokrotne wywołanie funkcjonalności do odrzucenia podpisu
 • Naprawiono problem z brakującymi tłumaczeniami w historii dokumentu
 • Naprawiono błąd z komunikatem 'Index was out of range…’ który mógł się pojawić przy wejściu na stronę
 • Poprawiono funkcję do ręcznej wysyłki emaili dla włączonego podpisywania sekwencyjnego
 • Naprawiono literówkę w API w metodzie DocumentHistory
 • Naprawiono podpisywanie za pomocą SimplySign jeśli dokument zawiera pola do uzupełnienia
 • Poprawiono podpisywanie za pomocą SimplySign jeśli kod PIN zawiera litery
 • Inne poprawki do podpisów SimplySign: zmniejszenie szansy na wygaśnięcie autoryzacji w trakcie podpisu, bardziej przyjazne i opisowe komunikaty błędów, dodanie ikonki informującej o trwającym podpisie

Zmienono

 • Logi systemowe będą automatycznie usuwane po upłynięciu określonego czasu

Wydanie z dnia 2023-07-06

Dodano

 • Możliwość ustalenia daty 'retencji’ dokumentów. Dodano nowy parametr (RetentionDate) w funkcji do wysyłki dokumentu do TC. Po tej dacie dokumenty będą usunięte z dysku Trust Center.
 • Przyjazny dla użytkownika opis błędu z informacją o nieprawidłowym numerze (nowy przypadek).
 • Wpis w historii dokumentu, jeśli proces podpisu został anulowany za pomocą funkcji TrustCenterCancelSigning().
 • Wysłanie emaila z przypomnieniem po przedłużeniu okresu na podpisanie dokumentu (opcja).
 • Nowe wpisy w logach dla lepszej diagnozy problemów.
 • Nowy parametr w funkcji TrustCenterCancelSigning(), który pozwala na wyłączenie wysyłki emaila do osób podpisujących.
 • Możliwość zablokowania wysyłki powiadomień e-mailowych do osoby wysyłającej dokument do wysyłki (parametr 'DisableCreatorEmails’).

Poprawiono

 • Tekst informacyjny na stronie logowania, który był w języku dokumentu zamiast w języku interfejsu.
 • Dodano odświeżenie informacji o dodaniu dokumentu do blockchain.
 • Optymalizacja wysyłki przypomnień.
 • Czas na podpisanie dokumentu nie będzie zawierał godziny (00:00) dla lepszej czytelności.

Zmieniono

 • Całkowita blokada archiwów ZIP dla podpisów sekwencyjnych.

Hotfix z dnia 2023-06-19

Poprawiono

 • Usunięto błąd podczas podpisu: „Could not find a part of path…”

Dodano

 • Nowe wpisy w logach w celu ułatwienia diagnozy problemów

Hotfix z dnia 2023-05-30

Poprawiono

 • Naprawiono problem z nałożeniem podpisu jeśli dokument PDF zawierał już podpisy.
 • Usunięto problem z brakiem wysyłki emaila do kolejnej osoby jeśli było włączone podpisywanie sekwencyjne i do podpisu została użyta aplikacja SignApp.

Dodano

 • Nowe pole z danymi dotyczącymi dokumentu żeby ułatwić integrację z innymi systemami

Hotfix z dnia 2023-04-21

Poprawiono

 • Naprawiono błąd logowania gdy wymagany był wyłącznie kod z emaila

Lista zmian w wydaniu z dnia 2023-04-20

Dodano

 • Możliwość ustawienia tekstu widocznego na stronie logowania dokumentu. Ustawienie na poziomie organizacji w Trust Center.

Poprawiono

 • Usunięto problem z wysyłką podwójnych kodów SMS przy próbie podpisania dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm wysyłki kodów SMS, jeśli kod jest zawsze wymagany. Wylogowanie i ponowne zalogowanie do dokumentu spowoduje wysyłkę nowego kodu.
 • Poprawiono logi aplikacji w celu lepszej diagnozy problemów.

Lista zmian w wydaniu z dnia 2023-04-12

Dodano

 • Ikonkę w emailach, wyróżniającą link prowadzący do strony z podpisem.
 • Informację o roli 'Reprezentant’ przy pobieraniu historii dokumentu.
 • Możliwość całkowitego blokowania opcji na pominięcie kodu sms podczas logowania.
 • Dodano brakujące tłumaczenia na język hiszpański i niemiecki.
 • Możliwość stronicowania wyników, zwracanych przez metode GetSigningRequests() w API.

Poprawiono

 • Poprawiono dodawanie informacji o blockchain do dokumentu. W bardzo rzadkich przypadkach nie udawało się nałożyć tej informacji na dokument, przez co cały proces podpisywania nie mógł się zakończyć.
 • Poprawiono mechanizm wysyłki emaili: w przypadku włączonego podpisywania sekwencyjnego i anulowaniu podpisu niepotrzebnie zostawały wysyłane emaile z linkiem do podpisu.
 • Naprawiono błąd, przez który w stopkach emaili z przypomnieniami była używana domyślna stopka zamiast stopki organizacji.
 • Poprawiono wykrywanie duplikatów emaili na liście osób podpisujących.
 • Naprawiono błąd, gdzie administrator dokumentu widział przyciski, które powinny być widoczne tylko dla osób podpisujących.

Zmieniono

 • Wyłączono możliwość zamiany osoby podpisującej w trakcie podpisywania wielu dokumentów pochodzących z archiwum ZIP.
 • Metoda Download() w API: zmiana komunikatu zwracanego błędu – 400 z krótką informacją zamiast błędu 500.

Inne

 • Wprowadzono dodatkowe mechanizmy rejestrowania błędów (ang. error logs) w celu lepszej diagnozy potencjalnych problemów.
 • Wprowadzono drobne zmiany:
  • zmiana wielkości czcionki przy podpisie PAdES,
  • zmiana nazwy jednego ze zdarzenia w historii (AccesViaSignatureLink -> AccessViaSignerLink),
  • ukrycie informacji o autoryzacji dla reprezentantów.
 • Dokumenty o bardzo długiej nazwie będą blokowane, żeby zapobiec przekroczenia limitu długości ścieżki na serwerze.
 • Uzupełniono dokumentację API o dodatkowe informacje.
 • Zaktualizowano część z wykorzystanych bibliotek programistycznych.

Lista zmian w wydaniu z dnia 2023-02-07

Dodano

 • Podpis za pomocą eDowodu. Wymagana jest aplikacja eDoApp.
 • Obsługę podpisu SimplySign. Podpis jest składany przez przeglądarkę, nie jest wymagana fizyczna karta.
 • Rolę „Reprezentant” – w chwili wysyłania dokumentu do podpisu nie trzeba podawać danych osobowych takiej osoby, również nie ma potrzeby podawania adresu email. Taka rola ma ograniczenie w kwestii podpisów – może złożyć tylko podpis kwalifikowany za pomocą Amodit Sign App.
 • Funkcję reguł w AMODIT do pobierania historii dokumentu w Trust Center.

Poprawiono

 • Naprawiono błąd przy dodaniu dokumentu mającego w nazwie znaki „”.
 • Naprawiono wyświetlanie polskich znaków w polu z podpisem na karcie podpisów.
 • Obsługę archiwów ZIP utworzonych na MacOS.
 • Szybkość dodawania archiwum ZIP i czasu oczekiwania na załadowanie podglądu w przypadku podpisów masowych.
 • Błąd, który sprawiał, że pierwszy kod SMS wysyłał się po angielsku, nawet gdy był ustawiony język polski.
 • Działanie edytora stopki wiadomości na stronie zarządzania organizacją.

Inne

 • Aktualizacja niektórych bibliotek programistycznych, z których korzysta Trust Center.
 • Aktualizacja dokumentacji API Trust Center.
 • Bardziej przyjazny i czytelny dla użytkownika komunikat o nieprawidłowym numerze lub o awarii dostawcy kodów SMS.

Listy zmian w wydaniach z poprzednich lat

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?