Mapa rozwoju AMODIT TrustCenter

Hotfix z dnia 21.01.2022 (22012115)

Poprawiono

 • Naprawiono błąd który sprawiał ze emaile nie wysyłały się automatycznie w przypadku podpisywania sekwencyjnego

Hotfix z dnia 03.01.2022 (22010312)

 • Poprawiono:
  Usunięto błąd przez który przyciski do podpisywania nie były widoczne dla niektórych podpisujących

29 grudnia 2021

Dodano:

 1. Synchronizacja plików do Azure Blob Storage dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
 2. Podpisywanie masowe. Trust Center może przyjmować pliki zip zawierające dokumenty w formacie pdf. Dzięki temu można podpisać wiele dokumentów za pomocą jednego procesu podpisywania.
 3. Możliwość zmiany strony na której zostanie złożony podpis jeśli dokument został podpisany poza Trust Center
 4. Pokazywanie w menu informacji że dokument zawiera podpisy z innych źródeł
 5. Usprawnienie działanie wielu serwerów jednocześnie
 6. Możliwość ukrycia informacji o blockchain w emailach

Zmieniono:

 1. Drobne usprawnienia w komunikacji z Amoditem

Poprawiono:

 1. Usunięto błąd w którym adnotacje z id dokumentu wychodziły poza stronę
 2. Usunięto błąd przez który niektóre wiadomości SMS były po polsku a niektóre po angielsku gdy język użytkownika był cały czas ustawiony na polski
 3. Usunięto błąd w którym numer telefonu był ukryty w emailu ale nie był ukryty na stronie logowania

25 września 2021

 1. Dodano możliwość ustawienia stopki e-maila osobnej dla każdej z organizacji.
 2. Dodano możliwość tymczasowego wyłączenia kodów SMS potrzebnych do zalogowania jeśli podpisujący ma do podpisania wiele plików. Żeby ta opcja zadziałała trzeba najpierw pomyślnie się zalogować i mieć co najmniej jeden dodatkowy dokument do podpisania.
 3. Możliwość ustawienia daty wygaśnięcia podpisu i zmiany liczby dni po których mają zostać wysłane przypomnienia. Można tego dokonać w Amodicie za pomocą funkcji TrustCenterSendingNotifications i TrustCenterSetSigningPeriod.
 4. Zmieniono wygląd strony widocznej po automatycznym wylogowaniu.
 5. Numer telefonu osoby podpisującej jest częściowo zakryty (widoczne są tylko 4 ostanie cyfry).
 6. Poprawki zmniejszające szansę na nieaktualne pliki javascript i css jeśli przeglądarka zapisała je w pamięcic cache.
 7. Poprawki związane z bezpieczeństwem systemu.

18 sierpnia 2021

 1. Przyciski do zarządzania osobami podpisującymi dokument zostały przeniesione na podgląd karty podpisów
 2. Dodatkowe informacje pokazywane użytkownikom w trakcie podpisu PAdES
 3. Logi z aplikacji SignApp zapisywane po stronie TC
 4. Optymalizacja działania aplikacji
 5. Naprawiono błąd związany z brakiem kodu do otwarcia dokumentu w emailu po użyciu funkcji „Prześlij email ponownie”
 6. Wyświetlanie informacji dotyczących podpisujących na podglądzie karty podpisów
 7. Zapisywanie informacji na temat przeglądarki i systemu operacyjnego w tle żeby przyspieszyć podpisywanie. Sama funkcjonalność otrzymała poprawki związane z wydajnością
 8. Poprawiono błąd powstający gdy nazwa dokumentu zawiera znaki <>

7 lipca 2021 (hotfix)

 1. Przywrócenie widoczności przycisku „wyślij ponownie e-mail”
 2. Obejście problemu w którym drugi z kolei podpis nie był widoczny w Adobe Reader

3 lipca 2021

 1. Podgląd karty podpisów widoczny na stronie z podpisywanym dokumentem
 2.  Możliwość ustawienia daty wygaśnięcia procesu podpisywania. Jeśli dokument nie zostanie podpisany we wskazanym czasie to dostęp do niego jest blokowany a do podpisujących jest wysyłany stosowny e-mail
 3. Umożliwienie brandingu e-maili w postaci logo klienta i własnej nazwy nadawcy
 4. Zwiększono limit wielkości dokumentu do 50MB. Trzeba mieć na uwadze fakt że tak duże dokumenty nie mogą zostać dołączone do e-maila.
 5. Poprawki związane z generowaniem podglądu dokumentu

15 maja 2021 (hotfix)

 1. Hotfix: Umożliwienie podpisu gdy serwer timestamp jest niedostępny
 2. Blokowanie dodawania zdublowanych wpisów w historii w przypadku logowania
 3. Niedodawanie pustych ramek na karcie podpisów
 4. Drobne poprawki w obrębie przypomnień i historii dokumentu
 5. Więcej informacji diagnostycznych w logach

25 kwietnia 2021

 1. Przypomnienia. Jeżeli któryś z podpisujących nie podpisze dokumentu w ciągu x dni to jest wysyłane przypomnienie na odpowiedni adres e-mail
 2. Historia dokumentu. Każdy z podpisujących może wyświetlić informacje o tym kiedy: wysłano dokument, podpisano dokument, dodano nową osobę do podpisu, kiedy nastąpiło zalogowanie poszczególnych podpisujących
 3. Poprawiono obsługę plików zawierających znaki specjalne
 4. Poprawki związane z osobami parafującymi. Zmiany w nazwach przycisków (podpisz zamieniono na parafauj)

27 marca 2021

 1. Możliwość wskazywania miejsca podpisu jeśli karta podpisów nie jest dołączona do dokumentu
 2. Dodano numer wersji wyświetlany w stopce
 3. Możliwość weryfikacji hasha dokumentu z podpisami
 4. Możliwość parafowania dokumentu. Odpowiednie wyróżnienie względem podpisów na karcie podpisów i w interfejsie użytkownika
 5. Nowa rola: obserwator. Dostaje powiadomienia na adres e-mail i może podejrzeć dokument ale nie może go w jakikolwiek sposób edytować
 6. Poprawiono komunikację z serwisem dekodującym przeglądarkę osoby podpisującej
 7. Poprawiono rok na bieżący w szablonach e-maili
 8. Usprawniono logowanie błędów wysyłki kodów SMS
 9. Zmieniono rozmieszczenie przycisków w górnej części strony
 10. Poprawki w aplikacji SignApp

23 stycznia 2021

 1. Usunięto błąd w którym można było zamienić osobę podpisującą po anulowaniu podpisu
 2. Poprawiono dodawanie nowych osób podpisujących gdy było włączone podpisywanie sekwencyjne

30 grudnia 2020

 1. Podpisywanie sekwencyjne. Wysyłanie powiadomienia o nowym dokumencie po podpisaniu go przez poprzednią osobę.
 2. E-mail do osoby wysyłającej dokument do podpisu z informacją że nie udało się wysłać kodu SMS.
 3. Informowanie samej osoby podpisującej jeśli nie powiedzie się wysyłka kodu SMS
 4. Numer telefonu na karcie podpisów jest pokazywany lub ukryty w zależności od ustawienia
 5. Poprawki związane z karta podpisów
 6. Naprawa błędu pojawiającego się gdy nazwa pliku zawiera ukośnik
 7. Poprawienia działania callbacków
 8. Poprawki w wyświetlanych tekstach, poprawione tłumaczenie na język Niemiecki

9 września 2020

 1. Dodano tłumaczenia język Hiszpański i Niemiecki
 2. Możliwość podpisania dokumentu własnym podpisem kwalifikowanym za pomocą aplikacji SignApp. Jeśli ktoś inny właśnie podpisuje dokument to ekran jest automatycznie blokowany i nie można podpisać dokumentu do czasu podpisania dokumentu przez drugą osobę.
 3. Imię i nazwisko twórcy sprawy jako nazwa wyświetlana nadawcy e-maila.
 4. Dodano wsparcie dla ikon material design
 5. Obsługa serwera znacznika czasu. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie podpisu.
 6. Zmiany w UX: bardziej przyjazne komunikaty zamiast standardowego okienka, pokazanie stosownego komunikatu po podpisaniu dokumentu zamiast robić przekierowanie na oddzielną stronę
 7. Usprawnienia związane z kartą podpisów: zmieniony wygląd podpisu, naprawiono błąd polegający na braku niektórych podpisów na karcie podpisów.
 8. Naprawiono błąd serwera po użyciu funkcji „Przejdź do Trust Center”
 9. Poprawki związane z podpisami, zamianą i dodawaniem nowych osób podpisujących

18 lipca 2020

 1. Dodanie podpisów na karcie podpisów które mogą być zweryfikowane m. in. przez Adobe Reader.
 2. dodano zabezpieczenie przed umieszczeniem zbyt dużego pliku jako załącznika e-mail. Dokument który nie mógł być załączony w wiadomości może być pobrany z użyciem Trust Center.
 3. Poprawki w wyświetlanych tekstach, głównie w wersji angielskiej.
 4. Usprawnione działanie callbacków
 5. Drobne poprawki w obrębie karty podpisów

15 czerwca 2020

 1. Gdy dokument został wysłany do TC i nie zakończyło się podpisywanie, to z poziomu AMODIT możliwe jest anulowanie zbierania podpisów.
 2. Zabezpieczono sytuację w której podpisujący mógł podpisać jeszcze dokument pomimo, że wysłano polecenie o anulowaniu podpisów.
 3. Dodano możliwość ponownego wysłania maila do osoby podpisującej. Czynność może wykonać osoba wysyłająca dokument do podpisu.
 4. Zmieniono szablon wysyłanych maili, w tym zmieniono nazwę pliku z podpisami na nazwę zgodną z nazwą podpisanego dokumentu, dostosowano szablony do urządzeń mobilnych.
 5. Po zakończeniu podpisywania użytkownik jest przenoszony na właściwą co do języka stronę amodit.pl albo amodit.com
 6. Wprowadzono drobne poprawki kosmetyczne, np brak przecinka, brak spacji w komunikatach itp
 7. Zwiększono skuteczność dostarczania mail
 8. W generowanym pliku z podpisami zastosowano nowy wzór karty podpisów.
 9. Zmieniono sposób generowania podglądu dokumentu do podpisu, co skróciło czas otwarcia dokumentu, szczególnie dokumentów wielostronicowych. Ładowana jest pierwsza strona, a reszta doczytywana jest dynamicznie
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.