Mapa rozwoju AMODIT TrustCenter

W przygotowaniu w roku 2023

Dodanie
 • Podpisu za pomocą eDowodu. Wymagana jest aplikacja eDoApp.
 • Obsługi podpisu SimplySign. Podpis jest składany przez przeglądarkę, nie jest wymagana fizyczna karta.
 • Roli reprezentant. W chwili wysyłania dokumentu do podpisu nie trzeba podawać danych osobowych takiej osoby, również nie ma potrzeby podawania adresu email. Taka rola ma ograniczenie w kwestii podpisów – może złożyć tylko podpis kwalifikowany za pomocą Amodit Sign App.
 • Funkcji reguł w AMODIT do pobierania historii dokumentu w Trust Center.
Poprawienie
 • Naprawienie błędu przy dodaniu dokumentu mającego w nazwie znaki „”.
 • Naprawienie wyświetlania polskich znaków w polu z podpisem na karcie podpisów.
 • Obsługi archiwów ZIP utworzonych na MacOS.
 • Szybkości dodawania archiwum ZIP i czasu oczekiwania na załadowanie podglądu w przypadku podpisów masowych.
 • Błędu, który sprawiał, że pierwszy kod SMS wysyłał się po angielsku, nawet gdy był ustawiony język polski.
 • Poprawienie działania edytora stopki wiadomości na stronie zarządzania organizacją.
Inne
 • Aktualizacja niektórych bibliotek, z których korzysta Trust Center.
 • Aktualizacja dokumentacji API Trust Center.
 • Bardziej przyjazny i czytelny dla użytkownika komunikat o nieprawidłowym numerze lub o awarii dostawcy kodów SMS.

Listy zmian w wydaniach z poprzednich lat

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?