Print

DateDiff

Zastosowanie

Funkcja zwraca liczbę jednostek czasu pomiędzy podanymi punktami w czasie, NIE wliczając punktu początkowego.

Składnia

DateDiff("tiemUnit", "firstDate", "lastDate");

Argumenty

  • timeUnit- (string) Określa jednostkę czasu. Dopuszczalne wartości : [day | hour | minute | second]
  • firstDate– (DateTime) Data początkowa z uwzględnieniem czasu
  • lastDate – (DateTime) Data końcowa z uwzględnieniem czasu

Zwracana wartość

Funkcja zwraca wartość numeryczną.

Zwracana wartość odpowiada liczbie jednostek czasu pomiędzy wskazanymi punktami w czasie.

Elementy powiązane

  • Funkcja Today
  • Dla argumentu „day” odpowiednikiem jest funkcja DayDiff
  • Dla argumentu „hour” odpowiednikiem jest funkcja HourDiff
  • Zobacz też YearDiff, MonthDiff,

Przykłady

Przykład 1

DayCount = DateDiff("day",[DateFrom],[DateTo]);

Pobiera wartość z pól [DateFrom] oraz [DateTo] i zwraca liczbę dni.

Warianty dla różnych dat.

  • [DateFrom] = „2016-03-21”   (poniedziałek), [DateTo] = „2016-03-21”  (poniedziałek) , liczba dni  0
  • [DateFrom] = „2016-03-21”   (poniedziałek), [DateTo] = „2016-03-22”  (wtorek) , liczba dni  1
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?