Print

Kopia zapasowa procesu

Definicja procesu zawierająca wszystkie jego ustawienia, definicję formularza, etapów, reguł, szablonów itd może zostać wyeksportowana i przeniesiona na inne środowisko. Generowany jest wtedy plik XML, który może zostać wczytany w innej instancji Platformy AMOIDT.

Platforma AMODIT, w pewnych sytuacjach, automatycznie generuje plik XML zawierający pełną definicję procesu. Ten, automatycznie wygenerowany, plik XML zapamiętywany jest w zakładce HISTORIA definicji procesu.

Aby zobaczyć listę wykonanych kopi zapasowych dla procesu:

  1. Przejdź do definicji procesu np Menu główne⇒Procesy⇒wybierz proces
  2. Kliknij zakładkę HISTORIA (1)
  3. Następnie zmień ustawienie pola (2) na „Kopie zapasowe”
  4. W kolumnie Zmiana (3) zobaczysz z jakiego powodu została utworzona kopia zapasowa
  5. W kolumnie Nazwa obiektu znajduje się link do pliku XML.

 

Kiedy AMODIT generuje kopię zapasową definicji procesu

Są trzy sytuacje, w których AMODIT wygeneruje i zapisze kopię zapasową definicji procesu:

  1. Gdy wyeksportujesz definicję procesu. W tym momencie, oprócz wygenerowania pliku XML i zapisania go na Twoim komputerze, AMODIT ten sam plik odłoży w „Kopiach zapasowych” i oznaczy go „Podczas eksportu”
  2. Gdy będziesz importował definicję procesu, to przed ostatecznym wczytaniem nowej definicji procesu, AMODIT odłoży w „Kopiach zapasowych” aktualną definicję procesu i oznaczy ją „Przed importem”. Pamiętaj jednak, że to jest jedynie kopia definicji procesu, a nie kopia danych znajdujących się w sprawach. Zaimportowanie zmienionej definicji procesu może prowadzić do utraty danych w sprawach. Zobacz artykuł Przenoszenie definicji procesu. Kopia zapasowa nie pomoże w odzyskaniu danych. Pomoże jedynie w przywróceniu poprzedniej definicji procesu.
  3. Gdy w ciągu dnia dokonasz zmian w definicji procesu, to na koniec dnia AMODIT odłoży tę wersję jako kopię zapasową i tak w każdym dniu, w którym będziesz coś zmieniał w definicji procesu. W ten sposób możesz zawsze wrócić do definicji proces, sprzed Twoich ostatnich zmian. Pamiętaj jednak, że kopia zapasowa procesu, nie zawiera kopii danych zawartych w sprawach. Jeżeli pomiędzy jedną wersją, a drugą, ulegną zmianie pola na formularzu np. usuniesz jakieś pole, to przywrócenie definicji procesu, owszem przywróci to pole, ale nie przywróci danych, które mogły znajdować się w tym polu zanim zostało usunięte. Kopia dzienna generowana jest na użytkowniku SYSTEM USER, który musi mieć uprawnienia administratora.
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?