Pole obserwatorzy

Pole DW (Do wiadomości) jest polem systemowym i związane jest ze sprawą. Użytkownicy lub członkowie grup, które zostaną dodane do pola DW otrzymują dostęp do sprawy z uprawnieniami „do odczytu”. Sprawy te będą widoczne dla tych użytkowników na liście WSZYSTKIE. Użytkowników lub grupy do Pola DW można dodać na kilka sposobów:

Uprawnienie do odczytu jest przyznane do momentu usunięcia użytkownika lub grupy z  Obserwatorzy. Usunięcie może nastąpić na skutek:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?