Print

Blokowanie edycji parametrów w profilu użytkownika

Wprowadzenie

W wydaniach 240331(.67), 240630(.32) i 240930(.0) systemu AMODIT dodano dla każdej sekcji w profilu użytkownika parametr, umożliwiający zablokowanie danej sekcji przed edycją. Parametry są dostępne w ustawieniach systemowych AMODIT i mają działanie globalne, czyli wybrana blokada zostanie włączona dla wszystkich użytkowników. Wyjątek stanowią administratorzy systemowi lub osoby z rolą zarządzania użytkownikami lub grupami.

Lista parametrów blokujących sekcje w profilu użytkownika:

 • BlockUserContactDataEditing – blokowanie sekcji z danymi kontaktowymi;
 • BlockUserGraphSettingsEditing – blokowanie sekcji z ustawieniami wyświetlania grafów (diagramów);
 • BlockUserAdditionalDataEdit – blokowanie sekcji z dodatkowymi danymi;
 • BlockUserBasicDataEditing – blokowanie sekcji z danymi podstawowymi.

W artykule opisujemy, gdzie powyższe parametry włączyć (albo wyłączyć), i jakie będą efekty, gdy powyższe blokady są włączone.

Włączanie/wyłączanie blokowania edycji parametrów w profilu użytkownika

W celu włączenia albo wyłączenia parametrów blokujących edycję sekcji w profilu użytkownika, należy wykonać następujące kroki:

 • [1] Przejść do ustawień systemowych.
 • [2] Wybrać zakładkę „Ogólne” …
 • [3] … i przejść do sekcji „Uprawnienia”.
 • [4] Włączyć albo wyłączyć wybrany parametr blokujący sekcje w profilu użytkownika.

Efekty włączenia opcji blokowania edycji sekcji w profilu użytkownika

Po włączeniu wybranej opcji blokującej w profilu użytkownika ([5] na poniższym obrazku) zostanie zdezaktywowana odpowiednia sekcja.

 • [6] Parametr systemowy BlockUserContactDataEditing jest włączony – użytkownik nie może zmienić danych związanych z lokalizacją, adresami e-mail i numerami telefonów.

 • [7] Parametr systemowy BlockUserGraphSettingsEditing jest włączony – użytkownik nie może zmienić parametrów związanych z prezentacją grafów (diagramów) tj.: pokazywanie czasu i reguł, gęstość diagramu i rozmiar elementów na diagramie.

 • [8] Parametr systemowy BlockUserAdditionalDataEdit jest włączony – użytkownik nie może zmienić języka interfejsu, formatu dat i liczb, częstotliwości otrzymywania powiadomień i wielkości formularza.

 • [9] Parametr systemowy BlockUserBasicDataEditing jest włączony – użytkownik nie może zmienić podstawowych danych tj. loginu, imienia, nazwiska i adresu e-mail.
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?